Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Ολοκληρωμένη διαχείριση του Κορινθιακού κόλπου


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Το θέμα της προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης του Κορινθιακού κόλπου, συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της βουλής. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης ανέφερε τα ακόλουθα:

Το θέμα του Κορινθιακού είναι από τα πλέον πολυσυζητημένα, υπάρχει μια τεράστια αντίφαση που καταδεικνύει και την παθογένεια του ελληνικού κράτους, ότι δηλαδή ενώ υπάρχει ένα απίστευτο υλικό τεκμηρίωσης επιστημονικό και κοινωνικό, έχει αναπτυχθεί ένα πρωτοφανές κίνημα γύρω από τον Κορινθιακό, που περιλαμβάνει περιβαλλοντικές οργανώσεις, περιφέρειες, νομαρχίες, δήμους κλπ, το κράτος δεν έχει κινηθεί καθόλου προκειμένου να προστατεύσει τα ζωτικά του στοιχεία.
Εγώ θέλω να θέσω ένα πλαίσιο ώστε να συγκεράσουμε τα συμφέροντα αλλά ταυτόχρονα να βάλουμε σε μια σειρά όλο αυτόν τον προβληματισμό. Πρόσφατα δέησε η ελληνική πολιτεία να αποκτήσει ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης θαλάσσιου περιβάλλοντος. Απέκτησε τον Ιούνιο του 2011, έχει λάβει αριθμό 3983/2011 με την ενσωμάτωση της οδηγίας 56 2008 με τίτλο «θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εναρμόνιση με τη σχετική οδηγία ».

Το πολύ ενδιαφέρον της συγκεκριμένης οδηγίας είναι ότι αντιμετωπίζει το θέμα της διαχείρισης των θαλασσών με έναν ολοκληρωμένο τρόπο περιλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν την καλή του κατάσταση και βεβαίως υποχρεώνει την διοίκηση να μεριμνά για την περιβαλλοντική κατάσταση και να λαμβάνει μέτρα διαχείρισης. Συγχρόνως χτες ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Τα εργαλεία υπάρχουν. Με την ενσωμάτωση της οδηγίας προβλέφθηκαν τα εξής: καθορισμός υπό-περιοχών μέσα στα πλαίσια της Μεσογείου, υπό-περιοχές που μπορούν να διαρθρώνονται μέσα από υπουργικές αποφάσεις, μέσα σ' αυτή την υπό- περιοχή περιλαμβάνεται και το Ιόνιο πέλαγος. Με το άρθρο 20 δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Περιβάλλοντος να καθορίσει θαλάσσιες υπό-περιοχές, να υποδιαιρεί σε θαλάσσιες υπό-περιοχές και διαμερίσματα με κριτήρια επιστημονικά που συνεκτιμούν γεωγραφικά, ωκεανογραφικά, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.


Στο άρθρο 20 άμεση έκδοση υπουργικής απόφασης όπου να χαρακτηρίζεται ο Κορινθιακός κόλπος σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την οδηγία υπό-περιοχή και η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου λέει: «Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μπορεί αυτοτελώς η μέσω του εθνικού κέντρου περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης να αναθέτει μελέτη και να χρηματοδοτεί έρευνες και γενικά να εξασφαλίζει την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη». Η τελευταία πράξη, η κυρία Μπιρμπίλη όταν συζητείτο το νομοσχέδιο με τη δική μου τοποθέτηση είχε υποσχεθεί ότι η πρώτη μελέτη που θα αναθέσει βάσει αυτού του νόμου είναι μελέτη η για το Κορινθιακό. Χρήματα υπάρχουν, όπως μας είπε η κυρία Δαμανάκη από τα τομεακά της αλιείας που μπορούν να συμβάλουν στην εκπόνηση των μελετών.

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μελέτη είναι προφανές ότι πρέπει να μελετηθούν και να αξιολογηθούν ολοκληρωμένα οι προτάσεις της Greenpeace. Πρέπει να υπάρχουν ενδιάμεσες παρεμβάσεις ούτως ώστε να μην χάσουμε ότι υπάρχει μέχρι να ολοκληρωθεί. Επειδή ακούστηκαν πολλά όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του οικοσυστήματος είναι προφανές ότι θα υπάρξει φορέας διαχείρισης του Κορινθιακoύ, δεν θα είναι μια περιφέρεια που θα αναλάβει την διαχείριση. Θα υπάρχει φορές διαχείρισης, όπως υπάρχει σε περιοχές Natura, η οποία θα αναλάβει την διαχείριση του κέντρου παρακολούθησης του.

Κλείνοντας, θέλω να καταθέσω μια πρόταση για κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης που είχα καταθέσει και ως νομαρχιακός σύμβουλος σε 2 νομαρχιακά συμβούλια και αντίστοιχα ομόφωνες αποφάσεις, όπου ζητούσα ακριβώς την εκπόνηση αυτής της ολοκληρωμένης μελέτης.