Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Σε προεμφραγματική κατάσταση το εφετείο Πατρών

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

 

Σε προεμφραγματική κατάσταση βρίσκεται το εφετείο Πατρών και η παραμικρή μείωση (έστω και κατά μία θέση Εφέτη), των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών του, θα καταστήσει αδύνατη τη λειτουργία της υπηρεσίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την απονομή της Δικαιοσύνης στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Τα παραπάνω αναφέρει σε ερώτησή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης. Ο κ. Τσούκαλης αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο μεν ο προσδιορισμός των πολιτικών υποθέσεων για εκδίκαση γίνεται μετά από δυόμιση χρόνια η δε εκδίκαση πολλών ποινικών υποθέσεων γίνεται στα όρια του χρόνου παραγραφής και ερωτά τον αρμόδιο υπουργό τι προτίθεται να πράξει για την ομαλή λειτουργία του Εφετείου Πατρών, δεδομένου του φόρτου εργασίας του καθώς και αν είναι στις προθέσεις του η μετακίνηση προσωπικού από το εφετείο Πατρών σε αυτό του Αγρινίου.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι φόβοι που είχαμε εκφράσει για τα προβλήματα που θα προκαλέσει στο Εφετείο Πατρών, πιθανή μετακίνηση από αυτό Εφετών, προς το νεοϊδρυθέν Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (Αγρίνιο). Στο εφετείο Πατρών επί 22 οργανικών θέσεων, υπηρετούν 14 εφέτες και επί 4 προέδρων υπηρετούν 3 συμπεριλαμβανομένου και του προϊσταμένου.Εν τω μεταξύ σύμφωνα με το διάταγμα ίδρυσης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, οι υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου Εφετείου, θα εκδικασθούν από το Εφετείο Πατρών, στο οποίο έχουν προσδιοριστεί. Επομένως μέχρι το έτος 2013 το Εφετείο Πατρών θα εκδικάζει κανονικά όλες τις υποθέσεις της μέχρι τώρα περιφέρειάς του.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο όγκος εργασίας στο Εφετείο Πατρών είναι υπερβολικός για τους υπηρετούντες δικαστές, πολύ περισσότερος από άλλα λειτουργούντα Εφετεία και ο μεν ο προσδιορισμός των πολιτικών υποθέσεων για εκδίκαση γίνεται μετά από δυόμιση χρόνια η δε εκδίκαση πολλών ποινικών υποθέσεων γίνεται στα όρια του χρόνου παραγραφής. Είναι χαρακτηριστικό πως η Εισαγγελία Εφετών Πατρών έχει προσδιορίσει ποινικές υποθέσεις μέχρι τον Ιούνιο του έτους 2013.

Οι δικαστές προσπαθούν να εκδικάσουν τις υποθέσεις των προσωρινών κρατούμενων και εκείνες των οποίων επίκειται παραγραφή, με αποτέλεσμα οι υπόλοιπες υποθέσεις και κυρίως οι υποθέσεις με κακουργηματικές απάτες, πλαστογραφίες κ.λ.π. να αναβάλλονται. Σε περίπτωση δε που μειωθεί ο αριθμός των πινακίων, τότε ο προσδιορισμός των ποινικών υποθέσεων θα ξεπεράσει το έτος 2017.

Οποιαδήποτε μείωση των οργανικών θέσεων των δικαστών και υπαλλήλων τουλάχιστον μέχρι το παραπάνω έτος (2013) θα καταστήσει δυσχερέστατη τη λειτουργία της υπηρεσίας και πιθανόν θα υπάρξει αδυναμία συγκροτήσεως των ήδη προσδιορισμένων ποινικών δικαστηρίων, αφού η Ολομέλεια Εφετών μέχρι το έτος αυτό δεν μπορεί να μειώσει τον αριθμό των δικασίμων.

Η μείωση έστω και κατά μία θέση Εφέτη, των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών του Εφετείου Πατρών, θα καταστήσει αδύνατη τη λειτουργία της υπηρεσίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την απονομή της Δικαιοσύνης στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Τι προτίθεστε να πράξετε για την ομαλή λειτουργία του Εφετείου Πατρών, δεδομένου του φόρτου εργασίας του;

2. Είναι στις προθέσεις σας η μετακίνηση προσωπικού από το εφετείο Πατρών σε αυτό του Αγρινίου;
Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ