Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Ομιλία του Νίκου Τσούκαλη στη βουλή κατά τη συζήτηση του ν/σ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.


(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 17.5.2011)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή αυτή η συζήτηση γι’ αυτό το κρίσιμο –θεωρώ- νομοσχέδιο γίνεται σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, ίσως θα έπρεπε οι πολιτικές δυνάμεις να είναι πολύ προσεκτικές στις ενστάσεις που διατυπώνουν. Βρισκόμαστε στην κυριολεξία στο μάτι του κυκλώνα και μία από τις αιτίες που βρισκόμαστε εδώ είναι ακριβώς η κατάσταση της δημόσιας διοίκησης.


Θα ήθελα να θυμίσω και κάτι άλλο, ότι η χώρα είναι καρφωμένη –για να μην πω ότι έχει κατρακυλήσει- στην εκατοστή πέμπτη θέση από άποψη ανταγωνιστικότητας. Θα ήθελα να θυμίσω, επίσης, ότι είναι καρφωμένη στην ογδοηκοστή πρώτη θέση από την άποψη της διαφάνειας. Αυτά είναι στοιχεία ενδεικτικά για την κατάσταση που βρισκόταν η χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ας συνειδητοποιήσουμε, λοιπόν, επιτέλους όλες οι πολιτικές δυνάμεις σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα σε ποια θέση βρισκόμαστε και ας είμαστε και γενναιόδωροι σε ό,τι αφορά τις διατυπώσεις μας, τις προτάσεις μας!


Αφού ξεκινήσουμε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, με το αυτονόητο, ότι δηλαδή δηλώνουμε ότι είμαστε υπέρ στα άρθρα 1-40, θα αρχίσουμε την γκρίνια για τα υπόλοιπα, γιατί εσείς μας δίνετε τη δυνατότητα να διατυπώνουμε ενστάσεις, δυστυχώς, γιατί ακολουθείτε μία κάκιστη νομοθετική πρακτική. Αύριο, μάλιστα, επί των άρθρων θα σας αναφέρω και άλλες περιπτώσεις, όσον αφορά τη νομοθετική ρύθμισή σας –βελτίωση, υποτίθεται- στο άρθρο για το «Συμπαραστάτη του Δημότη» στο προηγούμενο νομοσχέδιο.


Δηλώνουμε, λοιπόν, ότι είμαστε υπέρ αυτών των άρθρων. Όμως, θα πρέπει να επαναλάβω το αυτονόητο, ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να κάνουμε απολογισμό για το προηγούμενο σχέδιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που είχε ανακοινώσει η Επιτροπή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Μιλάμε για το «Σχέδιο Δράσης 2006-2010». Ήδη τρέχει το «Σχέδιο 2020».


Σήμερα, λοιπόν, για να μη μεμψιμοιρούμε, κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε να αξιολογούμε μία αιτιολογική έκθεση που να λέει τι ακριβώς έχει κάνει η χώρα τα προηγούμενα χρόνια, σε ποια κατάσταση βρίσκεται και τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε λεπτομερώς με συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο ούτως ώστε να συγκλίνουμε. Ποια είναι τα στοιχεία απόκλισης; Σε τι έχουμε προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όσον αφορά την προσβασιμότητα, την αποτελεσματικότητα, τη δημοκρατική εμβάθυνση της λειτουργίας του πολιτεύματός μας και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται σ’ εκείνο το σχέδιο; Αντ’ αυτού συζητάμε το νόμο-πλαίσιο για τη διαμόρφωση του σχεδίου αυτού, το οποίο θα έπρεπε να το έχουμε.


Είναι νόμος-πλαίσιο. Είναι γενικός. Πολύ αργά το συζητάμε. Πώς προσδιορίζεται το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης στην αρμόδια Επιτροπή του επιχειρησιακού σχεδίου; Εδώ θα απαντήσετε συγκεκριμένα πότε και αν θα φέρετε στην αρμόδια Επιτροπή τα σχετικά προεδρικά διατάγματα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου.


Αυτές είναι συγκεκριμένες απαντήσεις τις οποίες πρέπει να δώσουμε σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και είστε υποχρεωμένοι, βεβαίως, να τις δώσετε εσείς. Για παράδειγμα, το 2010, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους κανόνες του «Σχεδίου Δράσης 2006-2010», δεν θα έπρεπε κανένας πολίτης να βρίσκεται στο περιθώριο και θα έπρεπε να έχει προωθηθεί η κοινωνική ένταξη μέσω της ηλεκτρονικής διοίκησης. Πόσοι πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο περιθώριο; Το γνωρίζουμε όλοι!


Δεύτερος στόχος είναι η επίτευξη απόδοσης και αποτελεσματικότητας, συμβάλλοντας σημαντικά στο να επιτευχθεί υψηλός βαθμός ικανοποίησης των χρηστών, διαφάνεια και λογοδοσία και περιορισμός της γραφειοκρατίας.


Τρίτος στόχος είναι η υλοποίηση νευραλγικών υπηρεσιών με μεγάλο αντίκτυπο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στο σύνολο των δημοσίων συμβάσεων. Των σύνολο των δημοσίων συμβάσεων θα έπρεπε το 2010 να διατίθεται πλέον ηλεκτρονικά, έναντι των πενήντα χιλιάδων που ήταν το 2006. Αυτή τη στιγμή τι ποσοστό δημοσίων συμβάσεων έχουμε; Τα ποσά που αναφέρονται στην αντίστοιχη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι συγκλονιστικά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια! Αν αναφέρετε τα στοιχεία για τη Δανία και το Βέλγιο μόνο με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα καταλάβετε πόσο πίσω έχουμε μείνει και τι εγκλήματα έχουμε κάνει σ’ αυτόν τον τόπο!


Έχουμε, βεβαίως και τη δημιουργία καταλυτικών παραγόντων που σε ευρωπαϊκή κλίμακα θα παρέχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα άνετης, ασφαλούς και ελεγχόμενης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες.


Ο πέμπτος στόχος –κρίσιμος στόχος- είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και η ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων.


Επειδή ανέφερα προηγουμένως τη Δανία, το 2006 μόνο από την ηλεκτρονική τιμολόγηση η Δανία είχε κόστος 150 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τους φορολογούμενους πολίτες και 50 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Και αν αυτό το μέτρο εισαχθεί –οι εκτιμήσεις είναι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποια είναι τα στοιχεία- η εξοικονόμηση θα ήταν 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Βέλγιο, βεβαίως, τα άτομα με αναπηρίες μπορούν πλέον να λαμβάνουν κοινωνικές παροχές μέσω του internet εντός δευτερολέπτων, ενώ προηγουμένως απαιτούνταν τρεις έως τέσσερις εβδομάδες! Βεβαίως, η πλειονότητα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προσχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση εδώ και πέντε χρόνια.


(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)


Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν της αρχικής μας τοποθέτησης επί της αρχής στα συγκεκριμένα άρθρα –επί των άρθρων θα αναφερθούμε αύριο- θέλω να πω ότι από σήμερα, απ’ όταν πλέον δημοσιευτεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προς αξιολόγηση εκ μέρους του Υπουργείου, όσον αφορά την υλοποίηση του συγκεκριμένου νόμου, γιατί πραγματικά βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που δεν μπορεί κανένας να λειτουργήσει.


Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Προχθές συζητήσαμε το νομοσχέδιο σχετικά με την αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Προχθές είπα το εξής: Δυστυχώς, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, πρέπει να προχωρήσουμε διαμορφώνοντας πολλαπλές ταχύτητες μέσα στη δημόσια διοίκηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε μ’ αυτή τη δημόσια διοίκηση και να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Τολμήστε το! Διαμορφώστε δύο ταχύτητες! Επιλέξτε! Διαμορφώστε νέες υπηρεσίες, νέους τομείς, νέους φορείς, με επαρκέστατους επιστημονικά υπαλλήλους, οι οποίοι θα αναλάβουν την κίνηση όλης της διαδικασίας.


Αύριο θα αναφερθώ συγκεκριμένα επί των άρθρων και επί των τροπολογιών, γιατί πραγματικά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον.


Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή δεν μπορώ να αποστώ του πειρασμού να απαντήσω σε κάποιες αιτιάσεις –έστω και αν χρειαστεί να χαρακτηριστώ- η έκθεση της Κομισιόν του 2009, σε σχέση με την ψηφιακή σύγκλιση της χώρας, όσον αφορά τις άλλες χώρες της Ευρώπης, μας κατατάσσει στην εικοστή πέμπτη θέση, θέση που διατηρούσαμε τη μία διετία -επειδή άκουσα πολλά περί επάρκειας του θεσμικού πλαισίου της χώρας μέχρι το 2009.