Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Κατασκευή γεφυριού στη θέση «Μπούλμπερι» στα πλαίσια του έργου του φράγματος Πείρου-Παραπείρου


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

 
Με την κατασκευή των έργων του φράγματος Πείρου-Παραπείρου στη θέση Τόσκες του Δήμου Φαρρών, καταστρέφεται το γεφύρι που υπάρχει στην θέση «Μπούλμπερι» ή «Παπαρούτα» το οποίο εξυπηρετεί εκτάσεις χωραφιών και ελαιοδέντρων 5.000 στρεμμάτων, ενώ είναι απαραίτητο για την διέλευση Πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, τρακτέρ και αγροτικών αυτοκινήτων για την συγκομιδή του ελαιοκάρπου και για τη διέλευση κοπαδιών.


Σε σχετικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής, το οποίο ομόφωνα υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερυμάνθου, απάντησε με το υπ’ αριθμ.2562/ΚΕ 2200/10-11-2010 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Οδικών Σηράγγων και Υπογείων Έργων αναφέροντας πως εξέτασε το αίτημα των κατοίκων και διαπίστωσε ότι είναι βάσιμο όπως περιγράφεται στη συνημμένη επιστολή τους. Δηλαδή το υφιστάμενο γεφύρι στην θέση «Μπούλμπερι», στον δυτικό κλάδα του ποταμού Παραπείρου, βρίσκεται σε υψόμετρο χαμηλότερο από το +200 και συνεπώς θα κατακλύζεται από το νερό του ταμιευτήριο, διακόπτοντας την επικοινωνία με σημαντική γεωργική και κτηνοτροφική έκταση, την προσπέλαση στα πυροσβεστικά οχήματα κλπ.


Η ανωτέρω υπηρεσία απεφάνθη πως για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα απαιτείται να εκπονηθεί μικρή μελέτη για τη χάραξη νέου δρόμου, μέσα στα όρια της απαλλοτρίωσης του ταμιευτήρα και νέας αντίστοιχης γέφυρας ή μεγάλου τεχνικού, σε θέση που θα αποφασιστεί από τη μελέτη.


• Επειδή η κατασκευή του συγκεκριμένου γεφυριού, πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και πριν τη λήξη των έργων του φράγματος,


ερωτάται ο κ. Υπουργός


Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία εκπόνησης της απαιτούμενης μελέτης για τη χάραξη νέου δρόμου και νέας αντίστοιχης γέφυρας και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα σχετικά έργα;


Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ