Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Στερούν το ειδικό τέλος των ΑΠΕ απ’ τους καταναλωτές γύρω απ’ το Αιολικό Πάρκο του Παναχαϊκού.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας των δημοτικών και κοινοτικών διαμερισμάτων, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένοι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στερούνται την έκπτωση που τους παρέχει ο νόμος 3851/2010 και αντί να πιστώνονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, αισθάνονται εμπαιζόμενοι βλέποντας τους λογαριασμούς τους να φουσκώνουν εξ αιτίας των πρόσφατων αυξήσεων στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το παραπάνω θέμα που αφορά τους καταναλωτές γύρω απ’ το Αιολικό Πάρκο του Παναχαϊκού (Σελά, Αργυρά, Πλατάνι, Σούλι κλπ) φέρνει με ερώτησή του στη βουλή ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης.
Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει πως σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν.3468, το ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος 3% παρακρατείτε από τον αρμόδιο Διαχειριστή και δεν αποδίδεται εξ ολοκλήρου στους Ο.Τ.Α., αλλά το 1%, αποδίδεται πλέον στους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των οικιακών καταναλωτών του Δημοτικού ή του κοινοτικού διαμερίσματος εντός των διοικητικών ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε.


Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τον αρμόδιο υπουργό, γιατί δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί το άρθρο 7 του Ν. 3851/2010 και τι προτίθεται να πράξει για την άμεση εφαρμογή του προκειμένου οι κάτοικοι των περιοχών γύρω απ’ το Αιολικό Πάρκο του Παναχαϊκού να έχουν την έκπτωση που δικαιούνται.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006 «Α.1. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3468/2006, επιβαρύνεται, από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του, με ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. 2. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την προηγούμενη παράγραφο παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται, κατά ποσοστό 80%, στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20%, στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το σύστημα ή το Δίκτυο……».


Το παραπάνω άρθρο 25 του Ν. 3468/2006 τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 «Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα Α.Π.Ε.» του Ν. 3851/2010. Με την τροποποίηση αυτή το παραπάνω ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος 3% παρακρατείτε από τον αρμόδιο Διαχειριστή και δεν αποδίδεται πλέον εξ ολοκλήρου στους Ο.Τ.Α., αλλά μέρος αυτού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1%, αποδίδεται πλέον στους κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια τους οικιακούς καταναλωτές του Ο.Τ.Α. στους οποίους είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. προκειμένου να πιστωθούν έως και κατά το συνολικό αυτό ποσό οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλωτών του Δημοτικού ή του κοινοτικού διαμερίσματος εντός των διοικητικών ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε..


Μετά τα παραπάνω και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3851/2010 και δεν πιστώνονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών, αντίθετα αισθάνονται εμπαιζόμενοι βλέποντας τους λογαριασμούς τους να φουσκώνουν εξ αιτίας των πρόσφατων αυξήσεων στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος,


Ερωτάται η κ. υπουργός


1. Γιατί δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί το άρθρο 7 του Ν. 3851/2010 ;


2. Τι προτίθεστε να πράξετε για την άμεση εφαρμογή του ;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης