Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Να, πως η κυβέρνηση υπονόμευσε τη χώρα!

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ


Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετική με την κατανομή κατοχής του Ελληνικού χρέους από Ελληνικούς και ξένους φορείς, κατέθεσε στη βουλή ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης.


Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει πως, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Ελληνικής Οικονομίας, κατά το διάστημα από το Σεπτέμβριο 2009 έως τον Ιούνιο 2010, οι ξένες τράπεζες και funds απαλλάχτηκαν 60 δις € ελληνικού χρέους, οι δε εγχώριοι φορείς (τράπεζες, ταμεία) επιβαρύνθηκαν περίπου 70 δις € ελληνικού χρέους.


Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει με σαφήνεια ότι συστηματικά και μεθοδευμένα (;) η κυβέρνηση μετατρέπει το εξωτερικό χρέος σε εσωτερικό επιβαρύνοντας ασφυκτικά τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Ελληνικές Τράπεζες αλλά και εξασθενώντας τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας.


Ο βουλευτής ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό τα ακριβή στοιχεία κατοχής του χρέους από τον Ιανουάριο 2009 έως και σήμερα, πως ακριβώς διαμορφώθηκε και πως αξιολογείται από την κυβέρνηση η διαφοροποίηση της κατανομής αυτής.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:Το Σεπτέμβριο του 2009 (ουσιαστικά κατά την ανάληψη διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ) οι Ελληνικές Τράπεζες και άλλοι Ελληνικοί φορείς ( π.χ. ταμεία) κατείχαν περίπου 45 και 15 δις € αντίστοιχα και οι ξένες τράπεζες περίπου 90 δις €. Δηλαδή εγχώριοι και ξένοι φορείς περίπου 60 και 90 δις € αντίστοιχα.


Στα τέλη Ιουνίου 2010 (πρακτικά μέχρι την υπογραφή του μνημονίου) η πιο πάνω κατανομή του δημόσιου χρέους φαίνεται να διαμορφώθηκε ως εξής: Οι Ελληνικές Τράπεζες και άλλοι Ελληνικοί φορείς κατείχαν περίπου 55 και 75 δις € αντίστοιχα και οι ξένες τράπεζες περίπου 50 δις €.


Από τα προαναφερόμενα στοιχεία προκύπτει ότι κατά το διάστημα από Σεπτέμβριο 2009 έως Ιούνιο 2010 οι ξένες τράπεζες και funds απαλλάχτηκαν 60 δις € ελληνικού χρέους, οι δε εγχώριοι φορείς (τράπεζες, ταμεία) επιβαρύνθηκαν περίπου 70 δις € Ελληνικού χρέους.


Επειδή η πιο πάνω κατανομή του χρέους συνιστά κομβικό στοιχείο για οποιαδήποτε αξιολόγηση της δυναμικής της εξέλιξης, τις μακροοικονομικές προοπτικές και τις συνθήκες που επηρεάζουν το χρέος αλλά και προκειμένου να διατυπωθούν ρεαλιστικές και βιώσιμες προτάσεις διεξόδου από την κρίση,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


1. Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη έκθεση της Ε.Ε για την κατανομή κατοχής του Ελληνικού χρέους;

3. Πως αξιολογείται από την κυβέρνηση η διαφοροποίηση της κατανομής αυτής;

Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης
2. Πως ακριβώς διαμορφώθηκε η αντίστοιχη κατανομή κατοχής του Ελληνικού χρέους από τον Ιανουάριο του 2009 έως σήμερα;
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Ελληνικής Οικονομίας (The economic adjustment of Greece – Third Review Winter 2011) που συνέταξε ο Servaas Deroose, προκύπτουν τα εξής στοιχεία, που αφορούν τους κατόχους δημόσιους χρέους: