Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Παρέμβαση Τσούκαλη για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Δυτικής Ελλάδας

Παρέμβαση για το θέμα της εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Δυτικής Ελλάδας, έκανε με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης.

Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης επισημαίνει την οξύτητα του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πάτρα, με δεδομένη την κατάσταση του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας και ερωτά τους δύο υπουργούς, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να κινηθεί άμεσα η εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Δυτικής Ελλάδας και ο καθορισμός, του ή των ΧΥΤΑ υποδοχής των απορριμμάτων του νέου διευρυμένου δήμου Πατρέων, καθώς και για το ποιός φορέας είναι αρμόδιος για την ενοποίηση των ΦΟΔΣΑ.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι σήμερα το μεγαλύτερο και πιο επείγον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πάτρα, αφού ο ΧΥΤΑ στην Ξερόλακκα έχει ήδη ολοκληρώσει τη ζωή του, το δε προβλεπόμενο εργοστάσιο επεξεργασίας των απορριμμάτων του Νομού Αχαΐας, που θα υποδέχεται τα απορρίμματα και της Πάτρας, δεν προβλέπεται να λειτουργήσει πριν τουλάχιστον μια τετραετία.

Από τον μήνα Μάιο του 2010 η εναπόθεση των απορριμμάτων στο υφιστάμενο κύτταρο γίνεται κατά παράβαση όλων σχεδόν των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν την αδειοδότησή του. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε υπόμνημα του Δήμου Πατρέων, σήμερα το ύψος των απορριμμάτων στο υπάρχον αδειοδοτημένο κύτταρο, έχει υπερβεί κατά περίπου 34 μέτρα το προβλεπόμενο από τις τεχνικές προδιαγραφές ύψος ενώ η κλίση των πρανών απόθεσης απορριμμάτων έχει αυξηθεί 3 φορές από την προβλεπόμενη.

Η προαναφερόμενη λειτουργία του ΧΥΤΑ επέφερε, στις 28 Δεκεμβρίου, την κατολίσθηση μέρους του πρανούς απόθεσης απορριμμάτων, με εμφανή κίνδυνο κατάρρευσης και άλλων σημείων με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η απόθεση απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ. Μετά τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ΧΥΤΑ της Πάτρας παύει σύντομα αν όχι άμεσα να λειτουργεί και πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ο εγκεκριμένος και σε ισχύ Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Δυτικής Ελλάδας οποίος αναφέρει ότι σε αυτή την περίπτωση η 1η Δ.Ε. ενώνεται με κάποια από τις όμορες Δ.Ε. ή και με τις δύο.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένης της οξύτητας του προβλήματος,

Ερωτώνται ο κ. και η κ. υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να κινηθεί άμεσα η εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Δυτικής Ελλάδας και ο καθορισμός, του ή των ΧΥΤΑ υποδοχής των απορριμμάτων του νέου διευρυμένου δήμου Πατρέων, σε περίπτωση κλεισίματος του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας;
 
2. Σε ποιόν φορέα ανήκει η αρμοδιότητα για την ενοποίηση των ΦΟΔΣΑ;


3. Προτίθεστε να ανταποκριθείτε στο αίτημα του Δημάρχου Πατρέων για άμεση συνάντηση καθώς και για έκτακτη χρηματοδότηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα.

 
Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης