Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Ύδρευση Δήμων Δυτικής Αχαΐας από το φράγμα Πείρου-Παραπείρου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Την ανάκληση της ΚΥΑ 103496/23.4.2008, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας που εξαιρέθηκαν από την επέκταση των δικτύων ύδρευσης από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο, ζητά με ερώτησή του προς τον υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης.


Στην ερώτηση του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει:


Με την υπ ΚΥΑ 103496/23.4.08 σχετικά με το έργο ύδρευσης της Πάτρας και των υπολοίπων οικισμών Αχαΐας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο, το ΥΠΕΧΩΔΕ, αγνόησε αυθαίρετα τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας και εξαίρεσε από την επέκταση των δικτύων ύδρευσης , τις περιοχές των Δήμων Λαρίσσου, Ωλενίας, Μεσσάτιδος και ολόκληρης της Τριταίας.


Σημειώνεται ότι σε σύσκεψη που συγκλήθηκε στις 21.4.2008 από το ΥΠΕΧΩΔΕ, η τότε πολιτική ηγεσία είχε αποδεχθεί ότι δεν υπήρχε κανένα τεχνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα για την επέκταση του δικτύου και την κάλυψη των υπολοίπων περιοχών της Δυτικής Αχαΐας.


Επειδή η υδροδότηση των υπολοίπων οικισμών του Ν. Αχαΐας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό και χρόνιο ζήτημα που ταλανίζει τη Δυτική Αχαΐα, αλλά και επίμονο αίτημα των εκπροσώπων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το μοναδικό μέσο υδροδότησης των εν λόγω οικισμών,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


Προτίθεται να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την ΚΥΑ 103496/23.4.2008 ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας που εξαιρέθηκαν από την επέκταση των δικτύων, όπως ζητούν επίμονα με ομόφωνες αποφάσεις τους το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας και τα Διοικητικά Συμβούλια των αντίστοιχων Δήμων;

Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούν : να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:Στα πλαίσια της εκπονούμενης μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείο (Δ6) με τίτλο «Μελέτη ύδρευσης Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο - Δίκτυα ύδρευσης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας», προβλέπεται να υδροδοτηθούν πρόσθετοι οικισμοί (έργα Β' φάσης), οι οποίοι μαζί με τα έργα της Α' φάσης που είναι σε εξέλιξη με δύο εν ενεργεία εργολαβίες, έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων με την ΚΥΑ ΑΠ οικ. 103496/23-4-08


Όσον αφορά στους συγκεκριμένους Δήμους που αναφέρονται στη σχετική Ερώτηση, σας πληροφορούμε ότι:


■ ΣΤΟ σχέδιο ύδρευσης του Δήμου Λαρισσού, περιλαμβάνοντα οι οικισμοί των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αράξου και Λακκόπετρας, που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα.


• ΣΤΟ σχέδιο ύδρευσης του Δήμου Ωλένιας, περιλαμβάνονται όλοι οι οικισμοί της ευρύτερης πεδινής περιοχής. Δεν περιλαμβάνονται οι οικισμοί που βρίσκονται στην ορεινή ζώνη του Δήμου, οι περισσότεροι εκ των οποίων ανήκουν στη λεκάνη απορροής του π. Πηνειού


• Ο Δήμος Τριταίας δεν καλύπτεται από το σχέδιο ύδρευσης. καθώς πρόκειται για ορεινό Δήμο με πολλούς (μικρούς) διάσπαρτους οικισμούς, πολλοί εκ των οποίων είναι στη λεκάνη απορροής του π. Πηνειού και σε κοντινή απόσταση από την αντίστοιχη λίμνη.


• ΣΤΟ σχέδιο ύδρευσης του Δήμου Μεσσσάτιδος, περιλαμβάνεται έτσι μόνο ο οικισμός της Οβριάς, ο οποίος είναι πεδινός (έχει συμπεριληφθεί στα έργα της Α' φάσης) και οι υπόλοιποι έχουν αποκλεισθεί λόγω του μεγάλου υψομέτρου τους


Επισημαίνεται, ότι με τα ήδη μελετημένα αυτά έργα της Β' φάσης εξαντλούνται τα περιθώρια εκμετάλλευσης των υδάτων του υπό κατασκευή φράγματος Αστερίου στον ποταμό Παραπείρο και του φράγματος Βαλμαδούρας στον ποταμό Πείρο Η ένταξη των ορεινών επί πλέον οικισμών για υδροδότηση καθίσταται απαγορευτική, τόσο από οικονομοτεχνικής απόψεως (μεγάλα υψόμετρα), αλλά και επειδή απαιτείται η ανεύρεση κα εκμετάλλευση πρόσθετων υδατικών πόρων για την οποία είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων των υδρολογικών λεκανών της Νοτιοδυτικής Αχαΐας.


Αθροιστικά, το σύστημα των έργων σύλληψης και ταμίευσης των φραγμάτων Αστεριού και Βαλμαδούρας και των έργων προσαγωγής των υδάτων (έργα Α΄ και Β΄ φάσης) θα προσφέρει με αξιοπιστία ποσότητα νερού 26.580.000 m3 κατ' έτος για τη εξυπηρέτηση υδρευτικών αναγκών στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πάτρας, στην ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και στους οικισμούς της Β Δ Αχαΐας που συνολικά εντάσσονται στο σχεδιασμόΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ