Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Καλλιέργειες σε αναδασωτέα περιοχή του δάσους της Στροφυλιάς


ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

Καλλιέργειες σε αναδασωτέα περιοχή του δάσους της Στροφυλιάς στη θέση «Σαμαρέικα», καταγγέλλει με ερώτησή του προς την υπουργό περιβάλλοντος ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης. Η έκταση που καλλιεργείται έχει κηρυχτεί ως αναδασωτέα σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος από το 2004, έπειτα από σχετική εισήγηση του Δασαρχείου Πατρών, και παρά τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία ενέργεια για την απομάκρυνση των καταπατητών.

Ο κ. Τσούκαλης ερωτά την κ. Μπιρμπίλη εάν σκοπεύει να αναθέσει στο σώμα επιθεωρητών περιβάλλοντος τη διερεύνηση του θέματος των καταπατήσεων, ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην περιοχή καθώς και εάν είναι στο σχεδιασμό του Φορέα διαχείρισης η ένταξη στο τεχνικό του δελτίο (στα πλαίσια του ΕΣΠΑ) του έργου της αναδάσωσης της καταπατημένης και κηρυχθείσας ως αναδασωτέας περιοχής.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Στην καρδιά της προστατευόμενης από τη συνθήκη RAMSAR, περιοχή του δάσους της Στροφυλιάς, στη θέση «Σαμαρέικα» έχουν εκχερσωθεί τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες στρέμματα δάσους, έχουν κτιστεί αυθαίρετα κτίσματα και ιδιώτες εκμεταλλεύονται ανενόχλητοι δημόσια δασική γη, έχοντας αναπτύξει θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Οι καταπατητές, συνεχίζουν προκλητικά να καλλιεργούν την εκχερσωμένη έκταση, τμήμα της οποίας (εμβαδού 540 στρεμμάτων) έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα σύμφωνα με την 2058/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, έπειτα από σχετική εισήγηση του Δασαρχείου Πατρών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το δάσος αυτό.

Κατά των καταπατητών το Δασαρχείο Πατρών έχει εκδώσει περισσότερα από εξήντα (60) πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής (Π.Δ.Α.), τα οποία έπειτα από δικαστικές αποφάσεις έχουν καταστεί τελεσίδικα. Οι δικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν από τα δικαστήρια (Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο) των Πατρών.

Παρά τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και την κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία ενέργεια για την επιβολή των αποφάσεων της διοίκησης και της δικαιοσύνης.

Δεδομένου ότι το δάσος της Στροφυλιάς όσο και η ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβάνεται στις προστατευόμενες από τη διεθνή συνθήκη RAMSAR περιοχές της χώρας, με βάση δε την υπ’ αριθμ.12365 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1353/29-4-09) έχει κηρυχθεί ως ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Ερωτάται η κ. Υπουργός

Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν απομακρυνθεί οι καταπατητές από την κηρυχθείσα ως αναδασωτέα περιοχή του δάσους;

Σκοπεύετε να αναθέσετε στο σώμα επιθεωρητών περιβάλλοντος τη διερεύνηση του θέματος των καταπατήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή;

Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην περιοχή;

Είναι στο σχεδιασμό του Φορέα διαχείρισης η ένταξη στο τεχνικό του δελτίο (στα πλαίσια του ΕΣΠΑ) του έργου της αναδάσωσης της καταπατημένης και κηρυχθείσας ως αναδασωτέας περιοχής;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

Θέμα «Δάσος Στροφυλιάς»

Η με αρ. πρωτ. 10545/25-5 -2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 10545/25-5-2010 που κατατέθηκε οπό το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη για ενημέρωση σας επισυνάπτουμε το υπ αριθμ . 3169/17-6-2010 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα, 17-6-10 Αρ. Πρωτ 3169

ΠΡΟΣ: Υπουργείο περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ 10545 / 25-5-2010 Ερώτηση

Σχετ το υπ αριθμ 1639/Β/186 26-5-10 έγγραφό σας.


Απαντώντας στην ανωτέρω αναφορά του βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη σχετικά με τις καλλιέργειες σε αναδασωτέα περιοχή του Δάσους της Στροφυλιάς σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η έκταση στη θέση Σαμαρέικα για την οποία γίνεται αναφορά στην ερώτηση από το 1937 μέχρι και πρόσφατα έχει εκχερσωθεί σταδιακά και γι’ αυτό τον λόγο έχουν εκδοθεί και ισχύουν τελεσίδικα Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής.

Για να δοθεί λύση στη συνεχιζόμενη μεταβολή της χρήσης του Δάσους ο Δασάρχης Πατρών αυτεπάγγελτα εξέδωσε την αριθμ.4857/2001 Πράξη χαρακτηρισμού με την οποία χαρακτηρίζονται τμήμα 1=561.028,25 τ. μ ως δάσος και τμήμα 2=242.562,40 τ. μ ως μη δασική έκταση. Στη συνέχεια το τμήμα 1 κηρύσσεται αναδασωτέο σύμφωνα με την αριθμ. 2058/23-6-2004 απόφαση του ΓΓ της ΠΔΕ.

Κατά της αριθμ 4857/2001 Πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πατρών έγιναν ενστάσεις ενώπιον της Α/θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Αχαΐας από μεν τους καταπατητές για την έκταση των 561.028,25 τ.μ ισχυριζόμενοι ότι δεν είναι δάσος, από δε το Δημόσιο και την Εν Αιθρία-οικολογική κίνηση Πάτρας για την έκταση των 242,562,40 τ.μ υποστηρίζοντας το δασικό χαρακτήρα της εν λόγω έκτασης ισχυριζόμενοι ότι είναι διάκενο δημόσιου δάσους. Και οι δύο ενστάσεις εκκρεμούν στην Α/θμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Αχαΐας.

Επιπλέον για την αναδασωτέα έκταση στην περιοχή Σαμαρέικα Αχαΐας το Δασαρχείο Πατρών δια των οργάνων του έχει υποβάλει πρόσφατα εννέα (9) πρωτόκολλα μηνύσεων για επανακαλλιέργεια αναδασωτέας έκτασης (αρθρ 29 Ν. 2081/92). Οι δύο υποθέσεις ήδη δικάστηκαν στα Μονομελές Πλημ/κειο Κ. Αχαΐας και οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.

Το Δασαρχείο Πατρών έκανε πρόταση στον Εισαγγελέα για άσκηση εφέσεως ενώ από τις 17-5-2010 έχει κινήσει την διαδικασία για την έκδοση κατεδάφισης αυθαιρέτων (27 κατασκευές–οικίες και αποθήκες) εναντίον δέκα παρανομούντων προσώπων επί δημόσιας Αναδασωτέας Έκτασης.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Αποστολόπουλος