Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Πρόστιμο 240.000 € από την υπουργό Περιβάλλοντος για την ΑΜΙΑΝΤΙΤ


Ο όμιλος Αντζουλάτου αποκλειστικός κάτοχος του χώρου και υπεύθυνος για την αποκατάστασή του.

Πρόστιμο ύψους 240.000 € έχει επιβληθεί από την υπουργό Περιβάλλοντος κ. Μπιρμίλη, ενώ έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία πλημμελειοδικών Πατρών πράξη βεβαίωσης παράβασης που αφορά την Εθνική Τράπεζα και εταιρία του ομίλου Αντζουλάτου για τη ρύπανση του χώρου, στο πρώην εργοστάσιο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ στα Δρέπανο.

Τα παραπάνω προέκυψαν απ’ την απάντηση του υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Μωραΐτη σε ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Τσούκαλη (την 4η από το 2008) για το εν λόγω θέμα. Από τα έγγραφα που συνοδεύουν την απάντηση προκύπτει ότι σήμερα μοναδικός κάτοχος του ακινήτου είναι η «Διαχειριστική Ακινήτων Ανώνυμη Κτηματική Εταιρία - Κτηματική Α.Κ.Ε.» εταιρία συμφερόντων του ομίλου Αντζουλάτου, ο οποίος καλείται ΑΜΕΣΑ να υποβάλει την απαιτούμενη μελέτη εξυγίανσης και αποκατάστασης του χώρου σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/6).

Σύμφωνα με έκθεση της ειδικής υπηρεσίας επιθεωρητών Περιβάλλοντος οι ιδιοκτήτες του χώρου δεν έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και κινδύνους τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη υγεία. Επίσης η Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας αναφερόμενη σε μετρήσεις ρύπανσης του αέρα από ίνες αμιάντου που παρουσίασε ο κ. Αντζουλάτος, (σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει πρόβλημα) σημειώνει ότι αφορούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, ενώ σημαντικός είναι ο κίνδυνος ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και των νερών.


Παραθέτουμε το κείμενο της απάντησης του κ. Μωραΐτη, καθώς και σχετικό έγγραφο του Γ.Γ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 8559/12-4-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 8559/12-4-2010 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)/ ΥΠΕΚΑ έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία στις 23-9-2009 στον χώρο του εργοστασίου ΑΜΙΑΝΤΙΤ Α.Ε. στον Δρέπανο Αχαΐας και έχει διαβιβαστεί προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πάτρας, Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» και την εταιρία «Διαχειριστική Ακινήτων Ανώνυμη Κτηματική Εταιρία - Κτηματική Α.Κ.Ε.»

Σημειώνεται ότι:

Σε κάθε περίπτωση, για την αποκατάσταση του χώρου του πρώην εργοστασίου ΑΜΙΑΝΤΙΤ, θα πρέπει άμεσα ο νέος ιδιοκτήτης αυτού, καταρχήν, να υποβάλει την απαιτούμενη μελέτη, σύμφωνα με Άρθρο 4, Κεφάλαιο 7 της Κ, Υ. Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/6), από την οποία θα προκύψουν και θα καθοριστούν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι σχετικές εργασίες. Κατόπιν τούτων, ο ιδιοκτήτης του χώρου ως φορέας εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης θα πρέπει άμεσα να προβεί στις οριζόμενες εργασίες.

Σύμφωνο με το Άρθρο 12, Παράγραφος 2 της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, ο φορέας διαχείρισης ή ο κάτοχος των επικινδύνων αποβλήτων ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης των εργασιών εξυγίανσης-αποκατάστασης και είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις σχετικές δαπάνες. Εφ' όσον ο ιδιοκτήτης του χώρου δεν αναλαμβάνει τις ως άνω υποχρεώσεις, η δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πρέπει να ενεργήσει λόγω αρμοδιότητας και σε κάθε περίπτωση να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρο 28, 29 και 30 του Ν.1650/1986, όπως ισχύουν.

Για την πλήρη ενημέρωση σας επί του θέματος σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 2066/27-4-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με το συνημμένα του.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 1334/β/66/13-4-10 έγγραφό σας

Απαντώντας στην ανωτέρω ερώτηση του βουλευτή Νίκου Τσούκαλη, σχετικά με το πρώην εργοστάσιο της Αμιαντίτ στο Δρέπανο Αχαΐας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με ενημέρωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο μοναδικός κάτοχος του ακινήτου κ. Αντζουλάτος, με ενημερωτικό σημείωμα, τα οποίο έστειλε στην υπηρεσία μας, αναφέρει ότι κατόπιν μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του γηπέδου δεν υπάρχει κίνδυνος διασποράς ινών αμιάντου στο περιβάλλον και ότι προχωρά στη «μελέτη καθαρισμού του χώρου»

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα αποτελέσματα μετρήσεων ρύπανσης του αέρα από ίνες αμιάντου, που διενέργησε το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στις 28-2-10 στο χώρο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ για λογαριασμό του κατόχου του ακινήτου.

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. 1977/28449/30-3-10 επισυναπτόμενο έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ/ΠΔΕ με το οποίο ο κάτοχος καλείτε να υποβάλει άμεσα την Ειδική Μελέτη Εξυγίανσης -Αποκατάστασης του χώρου,

Τέλος για ενημέρωση σας, σας υποβάλλουμε συνημμένα τα υπ’ αριθμ. 16279/15-12-09, 986/23-3-10, 985/23-310 και 984/23-3-10 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. που αφορούν στην Έκθεση Έλεγχου, Πράξη βεβαίωσης παράβασης, Διαβίβαση Πράξης βεβαίωσης παράβασης στον Εισαγγελέα και Εισήγηση επιβολής προστίμου τα οποία στάλθηκαν στην υπηρεσία μας.


Ο Γενικός Γραμματέας


Αναστάσιος Αποστολόπουλος