Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Ερώτηση Τσούκαλη για τη μέθοδο επεξεργασίας των απορριμμάτων στο ν. Αχαΐας


Ερώτηση προς την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μπιρμίλη κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης σχετική με τη μέθοδο που επιλέχτηκε για τη Μονάδα Επεξεργασίας των Απορριμμάτων του νομού.
Όπως είναι γνωστό οι Δήμαρχοι της Δυτικής Αχαΐας επέλεξαν τη μέθοδο της βιολογικής ξήρανσης αντί της αναερόβιας επεξεργασίας η οποία αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μέθοδο στην Ευρώπη, είναι απολύτως συμβατή με τα προγράμματα ανακύκλωσης και οι μονάδες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή είναι αυτοδύναμες ενεργειακά.
Ο κ. Τσούκαλης ερωτά την κ. υπουργό με βάση ποιο σκεπτικό επελέγη η παραπάνω μέθοδος και εάν είναι συμβατή με τα προγράμματα ανακύκλωσης των υλικών, ενώ παράλληλα ζητά να κατατεθούν τα πρακτικά της συνεδρίασης των φορέων της αυτοδιοίκησης που έλαβαν την παραπάνω απόφαση.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας των απορριμμάτων στην περιοχή «Φλόκα» της Αχαΐας αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, το κλείσιμο των ΧΑΔΑ και τη γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Για να αποτελέσει όμως πραγματικά θεμέλιο μιας μακροχρονίως βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων στο νομό , πρέπει να ολοκληρωθεί με την επιλογή της καλύτερης δυνατής μεθόδου διαχείρισης.
Πρόσφατα γνωστοποιήθηκε η επιλογή των Δημάρχων της Δυτικής Αχαΐας (περιοχής που φιλοξενεί το χώρο διαχείρισης) σχετικά με την πρόκριση της μεθόδου της βιολογικής ξήρανσης έναντι της αναερόβιας επεξεργασίας.

Η παραπάνω απόφαση για την επιλογή της βιολογικής ξήρανσης, όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της η Οικολογική Κίνηση Πάτρας, θεωρείται περιβαλλοντικά ξεπερασμένη, δεν φαίνεται να προτιμάται σε διεθνές επίπεδο και σαν μέθοδος επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων, καταλήγει στην παραγωγή δευτερογενούς προϊόντος -stabilat σε ποσοστό περίπου 50%. Για να είναι το υλικό αυτό εμπορεύσιμο πρέπει να έχει υψηλή θερμογόνο δύναμη, συνεπώς μεγάλη περιεκτικότητα σε χαρτί και συσκευασίες. Αυτό αντιβαίνει σε μια επιθετική πολιτική στο τομέα της ανακύκλωσης αυτών των υλικών που φιλοδοξεί και πρέπει να μειώνει στο ελάχιστο το πέταγμα τους στα σκουπίδια.

Τέλος το παραγόμενο stabilat περιέχει σημαντική ποσότητα βιοαποδομήσιμου οργανικού, συνεπώς δεν τηρεί τις προδιαγραφές καύσιμου υλικού RDF που σύμφωνα με τη ΚΥΑ 114218 ορίζει ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαρτί-πλαστικό 95%, άρα πρακτικά 0% οργανικό.
Αντίθετα με τα παραπάνω η αναερόβια επεξεργασία αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μέθοδο στην Ευρώπη και τα προϊόντα που παράγει είναι το βιοαέριο (καύσιμη ύλη χωρίς επικίνδυνους ρύπους) και η βιολογική λάσπη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν λίπασμα είτε για επικάλυψη παλαιών ΧΥΤΑ ή λατομείων.
Είναι απολύτως συμβατή με τα προγράμματα ανακύκλωσης αφού διαχειρίζεται κυρίως οργανικά απόβλητα, παρουσιάζει χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και επιτυγχάνει μείωση του τελικού προϊόντος στο 30% της αρχικής ποσότητας.

Οι μονάδες που χρησιμοποιούν την αναερόβια επεξεργασία είναι αυτοδύναμες ενεργειακά αφού χρησιμοποιούν μέρος της παραγόμενης από το βιοαέριο ηλεκτρικής ενέργειας ( ποσοστό 20-50%) για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. υπουργός:
Με βάση ποιο σκεπτικό επελέγη η μέθοδος της βιολογικής ξήρανσης, έναντι της αναερόβιας επεξεργασίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αχαΐας;

Από ποιά ανάλυση προκύπτει σαφής(ασφαλής)τεκμηρίωση των επιχειρημάτων που οδήγησαν σε επιλογή της βιολογικής ξήρανσης έναντι της αναερόβιας ζύμωσης.
Είναι συμβατή η παραπάνω μέθοδος με τα προγράμματα ανακύκλωσης των υλικών

ΖΗΤΩ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης των φορέων της αυτοδιοίκησης που έλαβαν την παραπάνω απόφαση.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : «Μέθοδος επεξεργασίας απορριμμάτων Ν. Αχαΐας».

Σχετ: α) Η με αρ. πρωτ. 3991/131/11-1-2010 Ερώτηση και ΑΚΕ.
β) Η με αρ. πρωτ. 698/ 114-1-2010 Αναφορά

Απαντώντας : α) στην Ερώτηση και ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 3992/132/11-1-2010 που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη και β) στην Αναφορά 698/14-1-2010 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο και για πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με το θέμα, καταθέτουμε το ακόλουθα έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου μας καθώς και του Δημάρχου Πατρέων;
α) το με α. π. 145361/188/20.1.2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ

β) το με α.π. 120473/20.1,2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ ,

γ) το με α.π. 107/18.1.2010 έγγραφο του Δημάρχου Πατρέων
Συνημμένα Ταα),β),γ)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ/ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ: ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ; Απάντηση σε Ερώτηση και ΑΚΕ στη Βουλή σχετ/κά με επεξεργασίας αστικών στερεών σττοβλήτων στον νομό Αχαΐας.
μονάδα

ΣΧΕΤ,: Η με αρ. πρωτ. 3991/131/11.1.10 Ερώτηση και ΑΚΕ στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 145361/188/14 1,10).

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 3991/131 Ερώτησης και ΑΚΕ ττου κατατέθηκε στη Βουλή στις 11.1.10 από τον Βουλευτή κ Νίκο Τσούκαλη, σας γνωρίζουμε τα
στο ττλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας:

Η επιλογή της μεθόδου διαχείρισης των ΑΣΑ ανήκει στους κατά τόπους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) σε συμφωνία με το ισχύον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της εκάστοτε Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΓΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σ οποίος εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 9966/20.12.Ο5 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο νομός Αχαΐας διαιρείται αρχικά σε τέσσερις (4) Διαχειριστικές Ενότητες και εν συνεχεία σι: τρεις (3) Διαχειριστικές Ενότητες. Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη την ωρίμανση των έργων Δ.Σ,Α., θα λειτουργούν αρχικά τέσσερις (4) Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ. Υ.ΤΑ), και ενδεχομένως ένας ή δύο ΣταΕμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής;

• 1η Δ.Ε: Εξακολουθεί να λειτουργεί σ Χ.Υ.ΤΑ. Πατρέων για την εξυπηρέτησητων Δήμων Πατρέων και Ρίου

• 2η Δ.Ε: Εξυπηρετείται από τον Χ.Υ.ΤΑ. Δυτικής Αχαίας, στην εγκεκριμένηθέση «Φλόκα», για την εξυπηρέτηση των Δήμων Βραχναίικων, Δύμης,Λαρισσού, Μεσσάτιδος, Μόρβης, Παραλίας, Τριταίας, Φαρρών, Ωλένιας, κα»τις Κοινότητες Καλεντζίου και Λεοντίου
3η Δ.6.: Κατασκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α. Συμπολιτεας, στην εγκεκριμένη μεχρηματοδότηση θέση, για την εξυπηρέτηση των Δήμων Αιγίου, Αροανίας,Ερινεού, Καλαβρύτων, Λευκασίου, Παϊων και Συμπολιτείας, Για την εξυπηρέτηση της ενότητας αυτής, ενδεχομένως απαιτείται και η κατασκευή ενός ή δύο (2) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) για την εξυπηρέτηση των Δήμων Καλαβρύτων, Παίων, Αροανίας και Λευκασίου. Σε περίπτωση συμφωνίας του ΦοΔΣΑ της 2ης Δ, Ε., οι Δήμοι Παΐων και Αροανίας μπορεί, εφόσον το θελήσουν, να ενταχθούν στη 2η Δ,Ε. • 4η Δ.Ε.: Εξυπηρετείται από τον Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας, για την εξυπηρέτηση των Δήμων Αιγείρας, Ακραίας, και Διακόπτου.

Στη συνέχεια και λαμβάνοντας υπ' όψιν τον περιορισμένο χρόνο ζωής του Χ.Υ.Τ.Α Πατρέων μετά την παύση λειτουργίας του, θα διαμορφωθούν τρεις (3) Δ.Ε, στο νομό. Συγκεκριμένα οι Δήμοι Πατρέων και Ρίου θα αποτελέσουν ενιαία διαχειριστική ενότητα είτε με μία από τις όμορες Δ.Ε., είτε και σε συνδυασμό και με τις δύο. Πιθανώς θα απαιτηθεί η κατασκευή ΣΜΑ.

Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του νομού Αχαΐας σε έργα επεξεργασίας αποβλήτων προβλέπονται τα εξής:

α) Εξακολουθεί να λειτουργεί το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που χωροθετείται στο Δήμο Πατρέων.
β) Θα εφαρμοσθεί η διαλογή στην πηγή οργανικού (βιοαποδομήσιμου) κλάσματος των αποβλήτων και θα κατασκευασθούν μονάδες επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού υλικού, με σκοπό την παραγωγή κομπόστ καλής ποιότητας με πιθανή ταυτόχρονη ενεργειακή αξιοποίηση. Η κλιμάκωση εφαρμογής του συστήματος, θα αποφασισθεί από τον/τους Φορέα/εις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

γ) Προβλέπεται μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας Α Σ.Α. στον Νομό Αχαΐας. Η λειτουργία της μπορεί να ξεκινήσει περιλαμβάνοντας τουλάχιστον την 1Π Δ Ε. και κατά προτίμηση και τη 2η Διαχειριστική Ενότητα, δηλαδή να καλύπτει τη ΒΔ-Δ Αχαΐα, ενώ δίδεται η δυνατότητα επέκτασης της ώστε να καλύπτει και άλλες περιοχές, έως και όλο τον Νομό.

Επομένως η επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας των ΑΣΑ έγινε από τον ΦοΔΣΑ ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη υλοποίηση και λειτουργία της μονάδας και σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Ο ΦΟΔΣΑ εποπτεύεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Υπουργείο Εσωτερικών. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου έγινε από την ΕΥΠΕ. Στην υπηρεσία μας δεν ΐ:χει περιέλθει αντίγραφο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εν λόγω μονάδας επεξεργασίας Ως ττρος την συμβατότητα με τα προγράμματα ανακύκλωσης υλικών, σας γνωρίζουμε ότι η κείμενη νομοθεσία για την ανακύκλωση:

α) θεσπίζει, ως πρώτη προτεραιότητα την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και, ως περαιτέρω θεμελιώδεις αρχές, την επαναχρησιμοποίηση, την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης των απορριμμάτων συσκευασίας και των «άλλων προϊόντων» και συνεπώς, τη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων αυτών

β) καθιερώνει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και επιβάλλει στους παραγωγούς (συσκευαστές, κατασκευαστές και εισαγωγείς) των παραπάνω προϊόντων την οργάνωση και χρηματοδότηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, ήτοι, τη χωριστή συλλογή τους από τα λοιπά οικιακά απόβλητα, την οργάνωση σημείων συλλογής με τη συμμετοχή των ΟΤΑ, τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαλογής/επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, την ανακύκλωση/ αξιοποίηση και ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων σε οργανωμένους χώρους διάθεσης

γ) καθορίζει ποσοτικούς στόχους αξιοποίησης/ανακύκλωσης και δ) καθιερώνει συστήματα ενημέρωσης του καταναλωτή για την προσαρμογή της στάσης και συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των παραπάνω «προϊόντων».
Με βάση τα προαναφερόμενα επισημαίνουμε όν στον νομό Αχαΐας δραστηριοποιούνται τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

5. Στην υπηρεσία μας δεν υπάρχουν έγγραφα προς κατάθεση για το συγκεκριμένο θέμα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ
Φυσικός - ΩκεανογράφοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Δρ. Ν. Ξενάκης
Τηλέφωνο ; 210 6417702
Ρ.Α.Χ. : 210 6430625


Β) Η ΚΥΑ οικ. 139406/7-5-05 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων του έργου «κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας των Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων του Νομού Αχαΐας».

Σε απάντηση του παραπάνω (α) σχετικού, σας πληροφορούμε ότι:

Μ Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕτΤίΕ/ΥηΕ&ΚΑ) έχει αρμοδιότητα για την αξιολόγηση και προώθηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) συγκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕ&ΚΑ,

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η ΕΥΠΕ προώθησε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων που προβλέπονται στον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων -ΠΕΣΔΑ με την (β) σχετική ΚΥΑ και επέβαλλε όρους τόσο για την περίπτωση Μηχανικής Διαλογής και Αναερόβιοι; Βιολογικής επεξεργασίας των απορριμμάτων, όσο και για την περίπτωση Αερόβιας Βιολογικής Ξήρανσης και Μηχανικής Διαλογής των απορριμμάτων