Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

Επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Παρότι το υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης ενισχύει τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ελαιοτριβείων δίνοντας έμφαση στη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων τους, τόσο η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας-Ολυμπίας όσο και η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών δεν έχουν ζητήσει ενίσχυση που να αφορά την εν λόγω δραστηριότητα.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε απάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Καρχιμάκη σε ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Τσούκαλη και Ευαγγελίας Αμμανατίδου σχετική με τη ρύπανση του περιβάλλοντος στην Αχαΐα και την Ηλεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων ελαιοτριβείων.


Το κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Κοντογιάννης, Ε. Αμμανατίδου - Πασχαλίδου, Ν. Τσούκαλης, για τα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής;
Όσον αφορά το θέμα της επεξεργασίας αποβλήτων των ελαιοτριβείων τελεί υπό εξέταση η επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου η οποία θα αποδειχθεί απολύτως αποτελεσματική και αποδεκτή. Το πρόβλημα επιδεινώνεται εξαιτίας της παλαιάς τεχνολογίας του εξοπλισμού, σε πολλά ελαιοτριβεία, της ευρείας χωροταξικής κατανομής τους και της μικρής δυναμικότητας τους.
Ωστόσο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενισχύει στο πλαίσιο του «Μέτρου 123, του ΠΑΑ, 2007 – 2013» τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ελαιοτριβείων δίνοντας έμφαση στη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων τους.

Συγκεκριμένα, για την Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.), ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ και την ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ αναφέρεται ότι συμμετέχουν στα προγράμματα εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων, όπως αυτά ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) 867/08. Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης του προγράμματος των Ο.Ε.Φ. ανέρχεται σε 1.564.875 € και 510,628 € αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, αν και μεταξύ των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του ως άνω Κανονισμού συμπεριλαμβάνεται η δραστηριότητα που αφορά τη βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, τόσο η ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ όσο και η ΠΑΝΑΙΠΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ δεν έχουν ζητήσει ενίσχυση που να αφορά την εν λόγω δραστηριότητα.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ