Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

Μισθολογικές ανισότητες στην Ελλάδα λόγω φύλου

Ερώτηση Φώτη Κουβέλη και Νίκου Τσούκαλη

Ερώτηση για τις μισθολογικές ανισότητες που υφίστανται οι γυναίκες στην Ελλάδα κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης.
Όπως αναφέρουν στην ερώτησή τους παρά το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ενσωματώσει την Οδηγία 2002/73/ΕΚ σχετικά με την ίση μεταχείριση των δύο φύλων στην απασχόληση, με το Ν 3488/2006, έρευνα της EUROSTAT, κατέδειξε ότι η εφαρμογή των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας παραμένει στη χαρτιά.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποδίδει την ανισότητα των δύο φύλων στην υποεκτίμηση της γυναικείας εργασίας, τα στερεότυπα και τα προβλήματα συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Προτρέπει δε τα κράτη να προκρίνουν την άμεση λήψη μέτρων σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η Ελλάδα με καθυστέρηση σχεδόν 2 ετών, ενσωμάτωσε την Οδηγία 2002/73/ΕΚ σχετικά με την ίση μεταχείριση των δύο φύλων στην απασχόληση, με το Ν 3488/2006. Ο εν λόγω νόμος προβλέπει ρητά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας στην πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση, την ανέλιξη και τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής. Το άρθρο 7 συγκεκριμένα, προβλέπει ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία.
Όμως μετά από σχεδόν τρία χρόνια εφαρμογής του εν λόγω Νόμου, τα αποτελέσματα έρευνας που δημοσίευσε η EUROSTAT, φανερώνουν ότι η εφαρμογή των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας παραμένει στη χαρτιά. Παρόλο που οι μισθολογικές ανισότητες παρατηρούνται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα ξεπερνά τον κοινοτικό μέσο όρο κατά 3 μονάδες (20,7%). Παρατηρείται δε και διαφοροποίηση των θέσεων εργασίας ανάλογα με το φύλο, μεγάλη διαφορά αποδοχών και υψηλότεροι δείκτες απασχόλησης και ανεργίας από τους αντίστοιχους των ανδρών.
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνοδεύει τα στατιστικά ευρήματα, αποδίδει την ανισότητα των δύο φύλων στην υποεκτίμηση της γυναικείας εργασίας, τα στερεότυπα και τα προβλήματα συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Προτρέπει δε τα κράτη να προκρίνουν την άμεση λήψη μέτρων σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα.
Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός:

- Σε ποια μέτρα και πότε προτίθεται να προβεί ώστε να κινηθεί η χώρα μας προς τη σωστή κατεύθυνση;
- Σκοπεύει να υπογράψει και επικυρώσει το πρωτόκολλο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο προβλέπει τη γενικευμένη εφαρμογή της αρχής της ισότητας; Αν ναι, πότε;
- Έχουν εντοπιστεί οι συγκεκριμένες αιτίες που έχουν διαμορφώσει την εν λόγω διαφοροποίηση;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης
Νίκος Τσούκαλης