Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008

Λήξη χρηματοδότησης των ιατροκοινωνικών κέντρων
ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Λήγει το Δεκέμβριο του 2008 η περίοδος χρηματοδότησης των Ιατροκοινωνικών Κέντρων, ενώ πολλά από αυτά λήγουν ως έργα ήδη από τον Ιούλιο του 2008.
Η πιθανή διακοπή των έργων θα έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ελλήνων τσιγγάνων, όσο και στους 170 ειδικούς επιστήμονες που εργάζονται στα σχετικά προγράμματα.
Η παραπάνω διαδικασία στηρίζεται στο Πανελλήνιο Δίκτυο Ιατροκοινωνικών Κέντρων, το οποίο αποτελεί το συλλογικό όργανο των 30 Ιατροκοινωνικών δομών που λειτουργούν στα πλαίσια του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τους έλληνες τσιγγάνους.Τα Κέντρα αυτά ξεκίνησαν το 2005, συγχρηματοδοτούνται από το Γ΄ ΚΠΣ και στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των Ελλήνων Ρομά.
Σήμερα απασχολούν πάνω από 170 ειδικούς επιστήμονες και αποτελούν τις βασικές δομές του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, για την κοινωνική ενσωμάτωση, όσον αφορά τους τσιγγάνους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας μας για την κοινωνική ενσωμάτωση των πληθυσμών με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες.

Επειδή η διατήρηση των ανωτέρω δομών αποτελεί βασική παράμετρο για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων τσιγγάνων και την άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί :

1.
Ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο στο οποίο σχεδιάζεται να ενταχθούν τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα;
2. Πότε θα ανακοινωθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των έργων στα πλαίσια των ΕΣΠΑ;
3. Πότε θα προκηρυχθούν οι δράσεις προκειμένου να προετοιμασθούν κατάλληλα οι τελικοί δικαιούχοι;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης