Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008

Επιχορηγήσεις ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Τις επιχορηγήσεις των ετών 2001, 2002 και 2003 οφείλει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία της Αχαΐας. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι οι σύλλογοι να αντιμετωπίζουν οικονομικά αλλά και λογιστικά προβλήματα και να είναι έκθετοι σε ελέγχους της Δ.Ο.Υ. ή του Σ.Δ.Ο.Ε.
Τα παραπάνω αναφέρει σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Πολιτισμού ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Νίκος Τσούκαλης.


Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει:

Παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις των υπευθύνων η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού οφείλει τις τακτικές επιχορηγήσεις των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων της Αχαΐας των ετών 2001, 2002 και 2003.
Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των σωματείων έχουν ήδη καταβληθεί οι τακτικές επιχορηγήσεις των ετών 2004, 2005, 2006 και 2007 χωρίς να υλοποιηθεί η δέσμευση για τη χορήγηση των ετών 2001 – 2003.
Οι σύλλογοι έχουν στα χέρια τους τις αποφάσεις της Γ.Γ.Α. (Γενική Δ/νση Αθλητικής Υποστήριξης, Δ/νση Οικονομικού) που αφορούν τα έτη 2001 και 2002 που αναφέρουν αναλυτικά το χρηματικό ποσό που κάνει να πάρει κάθε αθλητικός σύλλογος ανά χρονιά, ενώ εκκρεμεί να εκδοθεί η απόφαση για το 2003.
Επίσης πέρυσι τέτοια εποχή οι σύλλογοι είχαν ήδη εισπράξει την τακτική επιχορήγηση του έτους 2007 ενώ για το έτος 2008 δεν έχει εκδοθεί καν η απόφαση.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι, οι σύλλογοι να αντιμετωπίζουν πέραν των οικονομικών προβλημάτων και λογιστικό πρόβλημα από τη στιγμή που έχουν ήδη προσκομίσει παραστατικά στοιχεία είσπραξης των παραπάνω ποσών στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έχουν πρόβλημα και με τα βιβλία τους, δεχόμενοι επικρίσεις από τα μέλη τους, ότι έχουν παρανομήσει. Επίσης οι σύλλογοι είναι έκθετοι σε τυχόν ελέγχους της Δ.Ο.Υ. ή του Σ.Δ.Ο.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Γιατί δεν έχουν καταβληθεί οι παραπάνω επιχορηγήσεις των ετών 2001, 2002 και 2003 από τη στιγμή που ήδη έχουν εισπράξει τις επιχορηγήσεις των ετών 2004-2007;
Πότε πρόκειται να καταβληθούν οι οφειλόμενες επιχορηγήσεις ;
Γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση για την επιχορήγηση του έτους 2008;Υπάρχει σκέψη για αλλαγή του τρόπου καταβολής της επιχορήγησης δια μέσου του Δημόσιου Ταμείου;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης