Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

Πλήρωση κενών θέσεων μελών Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2008-2009.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ KAΙ ΤΑΣΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ

Ερώτηση για το θέμα της πλήρωσης κενών θέσεων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2008-2009 κατέθεσαν στις 23-9-2008 οι βουλευτές του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Νίκος Τσούκαλης και Τάσος Κουράκης.
Η ερώτηση γίνεται περισσότερο επίκαιρη σήμερα ύστερα από το σοβαρότατο συμβάν της επέμβασης της Αστυνομίας και της σύλληψης μαθητή εν ώρα μαθήματος, για κατοχή «τσιγαριλικιού». Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπισθεί αυστηρά, μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους ειδικούς. Και οι ειδικοί σε αυτή τη περίπτωση είναι οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων που λειτουργούν εντός του Σχολείου. Η ελλιπής όμως στελέχωσή τους, οδήγησε σε προβλήματα που διχάζουν τη κοινή γνώμη και τον εκπαιδευτικό κόσμο.


Στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές αναφέρουν τα εξής:

Αναστάτωση προκάλεσε στον εκπαιδευτικό κόσμο το με αριθμό 111314/Γ7/29-8-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση κενών θέσεων των Μελών Συμβουλευτικών Σταθμών για το σχολικό έτος 2008-09.
Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο δεν καθορίζονται τα τυπικά προσόντα (πτυχίο ψυχολογίας κ.α.) ως προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, ο τρόπος επιλογής, τα κριτήρια, τα μετρήσιμα μόρια και τα χρονοδιαγράμματα.
Η συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων στις Δ/νσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίστηκαν με τις διατάξεις του Ν.1894/90
( ΦΕΚ 110/τ.Α΄/27-8-1990 ). Οι σταθμοί αυτοί στελεχώθηκαν με εξειδικευμένο προσωπικό και ουσιαστικά λειτούργησαν από το έτος 2002.
Στο διάστημα από 2002-2007 εκδόθηκαν Υπουργικές αποφάσεις που καθόριζαν μετρήσιμα κριτήρια, μόρια και συνέντευξη με βάση τα οποία τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Δ/νσεων ή των Περιφερειών επέλεγαν τα στελέχη των εν λόγω Σταθμών.
Επειδή η φετινή διαφοροποίηση έχει προκαλέσει πλήθος ερωτηματικών στον εκπαιδευτικό κόσμο.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1. Για ποιους λόγους φέτος το ΥΠΕΠΘ κατήργησε τη συνήθη διαδικασία της έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων για την πλήρωση των εν λόγω κενών θέσεων;
2. Προτίθεστε να ανακαλέσετε το αριθμ.111314/Γ7/29-8-2008 έγγραφο και να εκδώσετε άμεσα τη σχετική Υπουργική απόφαση για την πλήρωση των κενών θέσεων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης
Τάσος Κουράκης