Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεν γίνεται με όψιμες προεκλογικές συλλήψεις

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Οι τελευταίες συλλήψεις επιχειρηματιών της περιοχής μας, που οφείλουν υπέρογκα ποσά προς το Δημόσιο, στα πλαίσια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, αναδεικνύουν την παθογένεια των ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών του κράτους.
Οι όψιμες προεκλογικές συλλήψεις προκαλούν  εύλογες απορίες για τη συσσώρευση των χρεών. Αλήθεια που ήταν οι μηχανισμοί ελέγχου των οικονομικών υπηρεσιών τόσα χρόνια, που το χρέος του 47χρονου  εμπόρου χαλιών της Κ. Αχαΐας έφτασε στα 5,7 εκ ευρώ;
Η ΔΗΜ.ΑΡ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, στα πλαίσια μιας   προοδευτικής διεξόδου  απ’ την κρίση, για την αντιμετώπιση τόσο της φοροδιαφυγής αλλά και για την αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών και των ελεγκτικών μηχανισμών.

Έτσι στο επίπεδο των γενικών αρχών και κατευθύνσεων αγωνιζόμαστε:
ü  Για τη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος στη κατεύθυνση της αναλογικής και καθολικής συμβολής των πολιτών στα φορολογικά βάρη με δίκαιη και προοδευτική φορολόγησης των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων.
ü  Για την ανατροπή της άνισης και άδικης κατανομής των φορολογικών βαρών σε βάρος των αδύνατων στρωμάτων και των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και την προστασία των εισοδημάτων τους.
ü  Για την εκλογίκευση του φορολογικού συστήματος, με την αποκατάσταση της σταθερότητας και την απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας, τη διαμόρφωση των απαραίτητων  νομοθετικών προϋποθέσεων για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη σύλληψη της φορολογητέας ύλης  αλλά και την είσπραξη των καταλογισθέντων ποσών.
ü  Για την αύξηση των δημοσίων εσόδων, με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την ουσιαστική φορολόγηση του  μεγάλου κεφαλαίου και του πλούτου, με την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, με την καθολική εφαρμογή του «πόθεν έσχες» και τη λειτουργική ανασυγκρότηση, τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των φορολογικών υπηρεσιών και των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους και
ü  Για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας και του παραεμπορίου, με τη λήψη μέτρων που θα καθιστούν τη φοροδιαφυγή ασύμφορη για τους φοροφυγάδες (δήμευση περιουσιακών στοιχείων, αυστηρές ποινικές κυρώσεις, κλπ).

Για την αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών και των ελεγκτικών μηχανισμών, προτείνουμε τα παρακάτω:

ü   Θέσπιση θέσης «Ειδικού Γραμματέα» του Υπουργείου Οικονομικών, που θα είναι «μόνιμος» και γενικής αναγνώρισης, ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των φοροελεγκτικών υπηρεσιών,
ü  Ίδρυση κεντρικής επιτελικής υπηρεσίας του υπουργείου  Οικονομικών, το προσωπικό της οποίας δεν θα υπόκειται σε μετάθεση στις περιφερειακές φορολογικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και θα ασχολείται αποκλειστικά με τη μελέτη  των φορολογικών θεμάτων,
ü  Ίδρυση ειδικού κλάδου φορολογικών ελεγκτών, κατά τα ισχύοντα στις χώρες της Ε.Ε.(tax inspectors στο Ηνωμένο Βασίλειο, inspecteurs des impots στη Γαλλία κλπ), με ειδικό μισθολόγιο και αυστηρή διαδικασία επιλογής από υπηρετούντες ήδη υπαλλήλους ή νεοπροσλαμβανόμενους.
ü  Απαλλαγή των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου από τη διαδικασία συλλογής καταγραφής, ταξινόμησης και επεξεργασίας στοιχείων για την αξιοποίηση του φορολογικού μηχανισμού μόνο για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων
ü  Πλήρης, ουσιαστική και καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφορίας,