Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Παρεμβάσεις των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης για τον έλεγχο του Δημάρχου Ιθάκης

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΑΡ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ

Εντολή για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με τις φορολογικές παραβάσεις του εν ενεργεία Δημάρχου Ιθάκης κ. Ιωάννη Κασσιανού, διέταξε η Γ. Γ φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων, με εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου, ενώ έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, για παράβαση των άρθρων 8§1, 22§6 του Ν. 1599/86 και η δικογραφία βρίσκεται στον Πταισματοδίκη Ιθάκης για λήψη απολογίας του κατηγορουμένου.


Σχετικά με τις οφειλές του Δημάρχου στην εφορία, ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ και τις ατασθαλίες και παρανομίες κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εξ αφορμής καταγγελιών των εμποροεπαγγελματιών Ιθάκης, έχει σχηματισθεί η με Α.Β.Μ: Β11/1362 &Β11/1572 προκαταρκτική δικογραφία, η οποία βρίσκεται στον Πταισματοδίκη Αργοστολίου για διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.


Τα παραπάνω αναφέρονται στις απαντήσεις των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης σε ερώτηση των βουλευτών της ΔΗΜ.ΑΡ Νίκου Τσούκαλη και Γρηγόρη Ψαριανού, σχετικά με τις καταγγελίες για το Δήμαρχο Ιθάκης, ο οποίος εκλέχτηκε, ενώ είχε περισσότερες από 10 καταδίκες στο ποινικό του μητρώο, για σωρεία αξιόποινων πράξεων και παραβάσεων, για τις οποίες είχε καταδικαστεί (αθροιστικά) σε φυλάκιση 12 ετών.

Τα πλήρη κείμενα των απαντήσεων έχουν ως εξής:
Σε σχέση με την εν θέματι ερώτηση, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, εξέδωσε ήδη σχετική εντολή διενέργειας έρευνας προς τον Οικονομικό Επιθεωρητή κ. ΜΠΟΥΡΝΛΚΑ ΧΡΗΣΤΟ προκειμένου να επιληφθεί άμεσα για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της αναφερόμενης σ’ αυτήν υπόθεσης.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


Σε απάντηση της υπ' αριθ. 4505/17-01-2012 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ. κ. Ν. Τσούκαλης & Γρ. Ψαριανός και σύμφωνα με το υπ' αριθ. 43/25-01-2012 έγγραφο του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, σας ενημερώνουμε ότι ο εν λόγω Δήμαρχος είχε ανακηρυχθεί υποψήφιος καταθέτοντας μαζί με τη δήλωση υποψηφιότητας του, την από 13-10-2010 υπεύθυνη δήλωση του, ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 (αρ. 29 του ΚΔΚ). Κατά της ως άνω αποφάσεως δεν ασκήθηκε ένσταση.

Πέραν των ανωτέρω, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. 113/24-01-2012 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Με αφορμή ανώνυμες καταγγελίες σχετικά με την εκλογή και την ύπαρξη καταδικών στο ποινικό μητρώο του Δήμαρχου Ιθάκης, σχηματίσθηκε η με Α.Β.Μ. ΒΙΟ/1942 & ΠΙ/575 δικογραφία, έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για παράβαση των άρθρων 8§1, 22§6 του Ν. 1599/86 και η δικογραφία βρίσκεται στον Πταισματοδίκη Ιθάκης για λήψη απολογίας του κατηγορουμένου.

2) Κατόπιν του με αριθ. 3808/20/11-04-2011 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδος-Ιονίου του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Κεφαλληνίας απεστάλη αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του εν λόγω Δημάρχου για τις δικές τους ενέργειες, όσον αφορά τα διοικητικά-πειθαρχικά μέτρα.

3) Κατόπιν του με αριθ. 78682/7195/13-09-2011 εγγράφου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδος- Ιονίου, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας διαβίβασε έγγραφο με όλες τις ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν εις βάρος του ως άνω δημάρχου.

4) Τέλος, όσον αφορά τις καταγγελίες για οφειλές 9,5 εκατομμυρίων ευρώ στην εφορία, για ατασθαλίες και παρανομίες του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εξ αφορμής ανώνυμων καταγγελιών των εμποροεπαγγελματιών Ιθάκης, έχει σχηματισθεί η με Α.Β.Μ: Β11/1362 &Β11/1572 προκαταρκτική δικογραφία, η οποία βρίσκεται στον Πταισματοδίκη Αργοστολίου για διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ