Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Με ρυθμούς χελώνας η αποκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΑΡ

Με ρυθμούς χελώνας προχωρά η διαδικασία αποκατάστασης του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας, αφού βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία εξόφλησης του μελετητή. Απομένει η έγκριση της πίστωσης για το έργο «Επισκευή και αποκατάσταση περιμετρικού γείσου και στηθαίου, διατηρητέου Δικαστικού Μεγάρου Πατρών» από την Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύψους 414.281 €, η δημοπράτηση του έργου από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟΤ και βέβαια η.…εκτέλεση των εργασιών!

Τα παραπάνω προκύπτουν από την απάντηση του υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Νικητιάδη σε ερώτηση των βουλευτών της ΔΗΜ.ΑΡ Νίκου Τσούκαλη και Γρηγόρη Ψαριανού.

Το κείμενο της απάντησης του ο κ. Νικητιάδης έχει ως εξής:
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1087/26.10.2011 ερώτησης των Βουλευτών κ. κ. Νικολάου Τσούκαλη και Γρηγόρη Ψαριανού και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Δικαστικό Μέγαρο επί των οδών Γούναρη, Μαιζώνος, Κανάρη και Κορίνθου στην Πάτρα έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο (έργο τέχνης) από το ΥΠ ΠΟΤ με την με αριθμ πρωτ. ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3384/69948/14.2.1984 Υ.Α. (ΦΕΚ 221/Β/10.4.1984) και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002. Όλες οι μελέτες του κτηρίου έχουν εγκριθεί από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Στις 14.2.2011 υπογράφηκε η Σύμβαση της ανάθεσης της μελέτης για το έργο «Επισκευή και αποκατάσταση περιμετρικού γείσου και στηθαίου διατηρητέου Δικαστικού Μεγάρου Πατρών». Μετά την υποβολή της μελέτης από τον μελετητή και τον έλεγχο αυτής από την ανωτέρω Διεύθυνση, ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης της με την με αριθμ πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/40255/883/1.6.2011 Απόφαση Υπουργού.


Στις 14.7.2011 κατατέθηκε από τον μελετητή η τελική πιστοποίηση πληρωμής της μελέτης. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της τελικής πιστοποίησης, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων με το με αριθμ πρωτ ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/68594/1456/ 30.8.2011 έγγραφο της, απέστειλε όλα τα σχετικά παραστατικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να εξοφληθεί ο μελετητής


Η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με έγγραφο της από τις 26.10.2011, ζητά την έγκριση πίστωσης για το έργο «Επισκευή και αποκατάσταση περιμετρικού γείσου και στηθαίου, διατηρητέου Δικαστικού Μεγάρου Πατρών» από την Διεύθυνση Οικονομικού του εν λόγω Υπουργείου, ύψους 414.281,00 €. Στη συνέχεια και μετά την εν λόγω έγκριση πίστωσης θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟΤ.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ