Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών, στη Δυτική Ελλάδα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ


Στη Δυτική Ελλάδα, το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης των οικοδομικών αποβλήτων παραμένει, παρά την ύπαρξη του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου, ενώ δεν έχει υπάρξει καμιά σοβαρή προσπάθεια για την αντιμετώπισή του.Τα παραπάνω επισημαίνουν με ερώτησή του προς τον υπουργό περιβάλλοντος οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, τονίζοντας πως 6,5 εκατομμύρια τόνοι υλικών εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων απορρίπτονται ανεξέλεγκτα, κάθε χρόνο, σε χωματερές, λατομεία και ρέματα, ακόμη και προστατευόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες και ορισμένες φορές δυσεύρετες πρώτες ύλες.


Οι τρείς βουλευτές ζητούν να πληροφορηθούν σε ποιους χώρους γίνεται μέχρι σήμερα η απόθεση οικοδομικών υλικών και μπάζων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πόσες μονάδες συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών, έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν, καθώς και αν υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του προβλήματος.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
Τα πάσης φύσεως οικοδομικά απόβλητα είναι μία ακόμη μάστιγα για το περιβάλλον, εξαιτίας της έλλειψης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισής τους. Παράνομες χωματερές, ρέματα και δάση αποτελούν τους συνήθεις χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσής τους, παρ' όλο που αρκετά από αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν υλικά ανάπλασης δεκάδων ανενεργών μικρών και μεγάλων λατομείων.


Σύμφωνα με σχετική μελέτη, 6,5 εκατομμύρια τόνοι υλικών εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων απορρίπτονται ανεξέλεγκτα, κάθε χρόνο, σε χωματερές, λατομεία και ρέματα, ακόμη και προστατευόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες και ορισμένες φορές δυσεύρετες πρώτες ύλες, καθώς και να ρυπαίνετε και να επιβαρύνεται σημαντικά το περιβάλλον.


Mε την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ), δημιουργήθηκε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών αυτών τόσο στα Ιδιωτικά όσο και στα Δημόσια έργα, σύμφωνα με τον ν.2939/2001.


Με βάση την υπογραφείσα ΚΥΑ καθορίστηκαν οι ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ. Έτσι προβλέπεται ότι θα ανακυκλώνεται ή θα αξιοποιείται , το 30% των ΑΕΚΚ μέχρι το τέλος του 2012, το 50% μέχρι το τέλος του 2015 και το 70% μέχρι το 2020. Επίσης δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ίδρυση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών αυτών, ενώ προβλέπονται μέτρα για τη συνεργασία όλων όσων προβαίνουν στη διαχείριση των ΑΕΚΚ στο πλαίσιο της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».


Με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση επεκτείνεται η ανακύκλωση και στα υλικά εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων διασφαλίζοντας πληρέστερα και αποτελεσματικά την προστασία του περιβάλλοντος ενώ περιλαμβάνονται μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.


Επειδή, στη Δυτική Ελλάδα, το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης των οικοδομικών αποβλήτων παραμένει, (παρά την ύπαρξη του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου) ενώ δεν έχει υπάρξει καμιά σοβαρή προσπάθεια για την αντιμετώπισή του,


ερωτάται ο κ. Υπουργός:


1. Σε ποιους χώρους γίνεται μέχρι σήμερα η απόθεση οικοδομικών υλικών και μπάζων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας;


2. Πόσες μονάδες συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών, έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν στην ίδια περιφέρεια;


3. Υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του προβλήματος και αν ναι τι περιλαμβάνει;


Οι ερωτώντες βουλευτές


Νίκος Τσούκαλης
Θανάσης Λεβέντης
Γρηγόρης Ψαριανός


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ