Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Σχέδιο εν ψυχρώ εκτέλεσης του Περιβάλλοντος και της Χωροταξίας.

Ξεχαρβαλώνεται πλήρως κάθε δυνατότητα υιοθέτησης μιας ορθολογικής και ολοκληρωμένης πολιτικής για την ανάπτυξη της δημόσιας περιουσίας.

Παρέμβαση του βουλευτή της ΔΗΜ.ΑΡ. Νίκου Τσούκαλη στην ολομέλεια της Βουλής


«Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου, αλλά για σχέδιο εκτέλεσης εν ψυχρώ του Περιβάλλοντος και της Χωροταξίας» Με την παραπάνω επισήμανση έκλεισε την παρέμβασή του στη βουλή, ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του εφαρμοστικού νόμου για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.


Ο κ. Τσούκαλης τόνισε πως η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας πρέπει να γίνει βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου και συγχρόνως βάσει επιχειρησιακού σχεδίου για κάθε ΔΕΚΟ χωριστά με το οποίο θα αντιμετωπιστούν οι μισθολογικές ακρότητες, ακόμη και η σκοπιμότητα ύπαρξης μερικών από αυτές. Αντί αυτού η κυβέρνηση ξεχαρβαλώνει πλήρως κάθε δυνατότητα υιοθέτησης μιας ορθολογικής και ολοκληρωμένης πολιτικής για την ανάπτυξη της δημόσιας περιουσίας.
Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κ. Τσούκαλης σε ότι αφορά τις διατάξεις των κεφαλαίων Β και Γ του ν/σ με τις οποίες εισάγεται η έννοια της «πολεοδομικής ωρίμανσης» των δημοσίων ακινήτων. Με βάση αυτές τις διατάξεις ανατρέπονται πλήρως οι κατακτήσεις του κράτους δικαίου, παραβιάζεται κατάφορα το άρθρο 24 του Συντάγματος και το ευρωπαϊκό Δίκαιο. Καταλύονται οι διαδικασίες δημοκρατικού ελέγχου των κατασκευών και χωροθετήσεων. Αγνοείται η συνταγματική υποχρέωση του κράτους για χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Δεν εισάγεται κανένα πραγματικά αναπτυξιακό κριτήριο για την αξιοποίηση των ακινήτων. Καταργούνται τα τοπικά ή περιφερειακά καθεστώτα ρύθμισης των χρήσεων γης και δόμησης.


Ειδικά για τον παράκτιο χώρο και τον αιγιαλό, επιτρέπεται όχι μόνο η ιδιοποίησή του από τον «επενδυτή» αλλά και ο αποκλεισμός της χρήσης του από το κοινό. Και ακόμα παραπέρα, επιτρέπεται και η «νομιμοποίηση» των αυθαιρέτων που έχουν γίνει μετά το 1993, μέσω νέων διαπιστωτικών πράξεων του ΕΟΤ.


Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Τσούκαλη έχει ως εξής:

(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 30.6.2011)ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.


Η Δημοκρατική Αριστερά, ως γνωστόν, καταψήφισε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο και προφανώς καταψηφίζει και το συγκεκριμένο εφαρμοστικό νόμο, γιατί εκτός των άλλων θεωρεί ότι δεν είναι μόνο εφαρμοστικός, αλλά είναι και συστατικός και ανατρεπτικός, όπως αναφέραμε χθες, βασικών θεσμών και κεκτημένων συνταγματικής και ευρωπαϊκής περιωπής.


Όμως, έχουμε υποχρέωση να θέσουμε υπ’ όψιν του ελληνικού Κοινοβουλίου τις θέσεις μας, όσον αφορά την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και βεβαίως την αναδιάρθρωση των Δ.Ε.Κ.Ο.


Η Δημοκρατική Αριστερά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει εγκαίρως τοποθετηθεί σε σχέση με την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Έχουμε ζητήσει την καταγραφή και την αξιοποίησή της με διαφάνεια, ταχύτητα και ρήτρα περιβαλλοντικής προστασίας. Η επιλογή αυτή αποτελεί μια επιλογή ορθολογισμού, αλλά και δικαιοσύνης ιδίως στις σημερινές δραματικές συνθήκες.


Σαφής, επίσης, είναι και η θέση μας για τις αναδιαρθρώσεις των Δ.Ε.Κ.Ο. Όμως, βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου και συγχρόνως βάσει επιχειρησιακού σχεδίου για κάθε Δ.Ε.Κ.Ο. ξεχωριστά, θα αντιμετωπιστούν οι οποιεσδήποτε, ακόμα και μισθολογικές ακρότητες, ακόμα και η σκοπιμότητα ύπαρξης μερικών από αυτές. Σε κάθε περίπτωση, οι φυσικοί πόροι αποτελούν για μας δημόσια περιουσία και οι ιατρικές υποδομές πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο.


Όσες επιχειρήσεις παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο, πρέπει να εξυγιανθούν και να εκσυγχρονιστούν με κατάργηση συντεχνιακών προνομίων, με έλεγχο προμηθειών και αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας.


Με τον απαρέγκλιτο έλεγχο των ισχυρών δημόσιων ελεγκτικών αρχών μπορούν να εξετάζονται κατά περίπτωση ακόμα και συμβάσεις πολυετούς εκμετάλλευσης για λιμάνια και αεροδρόμια.


Δημόσιες επιχειρήσεις που δεν είναι μείζονος κοινωνικής σημασίας και δημόσιας ωφέλειας και δεν χρησιμεύουν ως σημαντικός αναπτυξιακός μοχλός, δεν υπάρχει λόγος να παραμένουν στην ιδιοκτησία του δημοσίου.


Η Δημοκρατική Αριστερά, κύριε Πρόεδρε, όπως ανέφερα χθες, αντιτάσσεται σθεναρά στο Κεφάλαιο Β΄ του παρόντος νομοσχεδίου, με το οποίο εισάγεται η έννοια της πολεοδομικής ωρίμανσης και της επενδυτικής ταυτότητας. Κατά την εκτίμησή μας, ξεχαρβαλώνεται πλήρως κάθε δυνατότητα υιοθέτησης μιας ορθολογικής και ολοκληρωμένης πολιτικής για την ανάπτυξη της δημόσιας περιουσίας.


Με τις συγκεκριμένες διατάξεις ανατρέπονται πλήρως οι κατακτήσεις του κράτους δικαίου. Παραβιάζεται κατάφωρα το άρθρο 24 του Συντάγματος και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Καταλύονται οι διαδικασίες δημοκρατικού ελέγχου των κατασκευών και χωροθετήσεων. Αγνοείται η συνταγματική υποχρέωση του κράτους για χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και το περιβάλλον κατατάσσεται στην ίδια μοίρα με τη δημοσιονομική και αναπτυξιακή πολιτική και έρχεται σε αντίθεση με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί τούτου.


Δεν εισάγεται πραγματικά κανένα αναπτυξιακό κριτήριο για την αξιοποίηση των ακινήτων. Καταργούνται τα τοπικά ή περιφερειακά καθεστώτα ρύθμισης των χρήσεων γης και δόμησης, διάταξη, που ούτε ο περίφημος νόμος fast track δεν τόλμησε να επιβάλει. Αλλοιώνονται έτσι βασικές αρχές του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου, όπως ισχύουν σήμερα.


Επίσης, διευρύνεται αντί να περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση σε αντίθεση με το εθνικό χωροταξικό πλαίσιο. Δεν διερευνάται ούτε στο ελάχιστο η δυνατότητα ενσωμάτωσης της προκύπτουσας από την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων ανάπτυξης στην περιοχή που την περιβάλλει.


Δεν εισάγεται, επίσης, κανένα πραγματικά αναπτυξιακό κριτήριο για την αξιοποίηση των ακινήτων. Δεν προβλέπεται καμία διαδικασία διαφάνειας, διαβούλευσης και συμμετοχής των τοπικών κοινωνικών και διαδικασία λήψης αποφάσεων.


Είναι γνωστό, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι αυταρχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων ποτέ δεν ήταν αποτελεσματικές.


Κύριε Υπουργέ, όπως σας είπα και χθες, αυτές οι διαδικασίες και οι κοινωνικές εντάσεις που θα προκληθούν είναι κακός σύμβουλος για οποιαδήποτε επενδυτική προσπάθεια. Το είδαμε και με τα ολυμπιακά ακίνητα, όπου οι εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις έχουν αδρανοποιήσει κάθε προσπάθεια αξιοποίησης των εγκαταστάσεων που κόστισαν δισεκατομμύρια στο δημόσιο προϋπολογισμό και στον ελληνικό λαό.


(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)


Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.


Παρέχονται ανεξέλεγκτες, επίσης, ελευθερίες για τις ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές, όπως τα δάση και ο αιγιαλός, περιοχές που απολαμβάνουν ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας ακόμη και από το Σύνταγμα, χωρίς να θεσπίζονται, έστω, κάποια κριτήρια δικαιολόγησης της απορρύθμισης.


Ειδικά για τον παράκτιο χώρο και για τον αιγιαλό, επιτρέπεται όχι μόνο η ιδιοποίησή του από τον επενδυτή, αλλά και ο αποκλεισμός της χρήσης του από το κοινό. Ακόμη παραπέρα, επιτρέπεται η νομιμοποίηση αυθαιρέτων που έχουν γίνει μετά το 1993 μέσω νέων διαπιστωτικών πράξεων του ΕΟΤ.


Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν πρόκειται για εφαρμοστικό του Μεσοπρόθεσμου νόμο, αλλά για ένα σχέδιο εκτέλεσης του περιβάλλοντος.


Ευχαριστώ πολύ.