Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Αλλαγές στον τρόπο εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΖΗΤΟΥΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Από την πρώτη εφαρμογή του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, προέκυψαν σοβαρότατα προβλήματα που ακυρώνουν τόσο την ουσία του, όσο και τη διαδικασία και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η τροποποίηση του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010.


Τα παραπάνω τονίζουν σε ερώτησή τους προς τον υπουργό Εσωτερικών οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός.


Οι τέσσερεις βουλευτές αναφέρουν πως, η μη εκλογή συμπαραστατών κατά την προβλεπόμενη ασφυκτική προθεσμία που έθετε ο νόμος, δεν μπορεί να στερεί από τα αυτοδιοικητικά όργανα και τις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα εξεύρεσης της πολυπόθητης συνεννόησης και συναίνεσης και ζητούν συγκεκριμένες τροποποιήσεις του άρθρου που προβλέπει τον τρόπο εκλογής του Συμπαραστάτη.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Σε απόλυτο αδιέξοδο έχει περιέλθει η διαδικασία εκλογής συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης λόγω προφανούς νομοτεχνικής αστοχίας του σχετικού άρθρου 77 του Ν.3852/2010. Ενδεικτικό της εξέλιξης είναι ότι μόνο σε 20 από τους 180 ΟΤΑ εκλέχθηκαν συμπαραστάτες.


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση ο συμπαραστάτης θα μεσολαβεί μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, με σκοπό την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και των αιρετών οργάνων του. Προκειμένου δε να διασφαλιστεί η αμεροληψία και αντικειμενικότητα προβλέφθηκε η εκλογή του από την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για την εκλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών.


Ενώ λοιπόν, η πρόβλεψη για αυξημένη πλειοψηφία είναι γνωστή ρύθμιση για την διασφάλιση του χαρακτήρα και της λειτουργίας του θεσμού, όπως αποδείχθηκε από τη πρώτη εφαρμογή του, δεν συνεκτιμήθηκαν τα χρόνια προβλήματα και νοοτροπίες που επικρατούν στους αποκεντρωμένους θεσμούς, ως προς τις διαδικασίες διαβούλευσης, συναίνεσης και συναντίληψης. Από τη πρώτη εφαρμογή του θεσμού προέκυψαν σοβαρότατα προβλήματα που ακυρώνουν τόσο την ουσία του, όσο και την διαδικασία.


Συγκεκριμένα:

1)Εκλέχτηκαν συμπαραστάτες αποτυχόντες σύμβουλοι της πλειοψηφούσας παράταξης ακόμα και εκλεγέντες που παραιτήθηκαν προκειμένου να επιλεγούν για τη θέση.


2)Η πρόβλεψη προθεσμίας και μάλιστα η ασφυκτική των δύο(2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών είναι αναντίστοιχη με τις εγγενείς δυσκολίες για την εξασφάλιση της απαραίτητης συναίνεσης.


Επειδή η μη εκλογή συμπαραστατών κατά την προβλεπόμενη ασφυκτική προθεσμία δεν μπορεί να στερεί από τα αυτοδιοικητικά όργανα και τις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα εξεύρεσης της πολυπόθητης συνεννόησης και συναίνεσης.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


Προτίθεστε να προβείτε σε τροποποίηση του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 ούτως ώστε:


α) Να μην προβλέπεται αποκλειστική προθεσμία για την επιλογή συμπαραστάτη;


β) Η θητεία του συμπαραστάτη να μην ακολουθεί αυτή του δημοτικού συμβουλίου, ως συνθήκη περαιτέρω ενίσχυσης της αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και του κύρους του;


γ) Να προβλεφθεί ως κώλυμα για την επιλογή συμπαραστάτη πρόσωπο που δεν συμμετείχε στις εκλογές που προηγήθηκαν;
Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης


Θανάσης Λεβέντης


Νίκος Τσούκαλης


Γρηγόρης Ψαριανός