Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Αναστολή λειτουργίας του τμήματος Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Με αφορμή την αναστολή λειτουργίας του τμήματος Επιστήμης των υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το τρέχον εαρινό εξάμηνο, ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης κατέθεσε στη βουλή την ακόλουθη ερώτηση.

Την αναστολή λειτουργίας για το τρέχον εαρινό εξάμηνο, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του τμή¬ματος Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, λόγω οικονομικών και στεγαστικών προβλημάτων, αλλά κυρίως λόγω ελλεί¬ψεων σε προσωπικό.


Το Τμήμα Επιστήμης Υλικών, διαθέτει μόλις 15 μέλη ΔΕΠ για το διδακτικό και ερευνητικό έργο, και όπως αναφέρθηκε, ενώ έχουν εγκριθεί έξι επιπλέον θέσεις μελών ΔΕΠ, οι σχε¬τικές προσλήψεις δεν έχουν γίνει ακόμα. Οι σοβαρές ελ¬λείψεις σε προσωπικό επιδεινώθηκαν από την περικοπή των συμβασιούχων «καθηγητών 407», οι οποίοι μειώθηκαν από έξι σε τέσσερις.


Οι ήδη υπηρετούντες «καθηγητές 407» είναι απλήρωτοι και σε πλήρη εργασιακή ανασφάλεια, μετά την απόφαση του υπουργεί¬ου Παιδείας, να μειώσει τις σχετικές προσλήψεις, ενώ θύματα της όλης κατάστασης είναι οι φοιτητές, που καλούνται να ανταπεξέλθουν στις σπουδές τους, σε ένα τμήμα με μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και κτιριακές εγκαταστάσεις.


• Επειδή η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, καθώς δεν ήταν δυνατό να διε¬ξαχθεί η διδακτική διαδικασία.


• Επειδή η απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος για ένα ολόκλη¬ρο εξάμηνο, καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος και αποτυπώνει με τον πιο έντονο τρόπο, τις συνέπειες της πολιτικής περικοπών που ακολουθεί το υπουργείο Παιδείας, στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,


Ερωτάται η κ. Υπουργός


Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την αναστολή της απόφασης και την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του τμήματος επιστήμης υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών;

Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης