Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ: ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.
Απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ερώτηση της ΔΗΜ.ΑΡ.


«Άδειο πουκάμισο» ακόμα και για τα ετερόφυλα ζευγάρια, αποδεικνύεται ο θεσμός του Συμφώνου Συμβίωσης μετά την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ερώτηση των βουλευ΄των της ΔΗΜ.ΑΡ. σχετικά με τη μη εφαρμογή των ρυθμίσεων της ισχύουσας φορολογικής, εργατικής, κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας στα ζευγάρια που συμβιώνουν βάσει συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης.
Η απάντηση, στηρίζεται στην υπ’ αριθ. 258/2010 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία «….στους βάσει συμφώνου συμβιούντες συντρόφους δεν είναι δυνατή η αναλογική εφαρμογή των περί γάμου διατάξεων. Τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης δεν εμπίπτουν στα μέλη οικογένειας και δεν μπορούν να θεωρηθούν σύζυγοι και να δικαιωθούν των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των συζύγων.»

Οι βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ. ανέφεραν στην ερώτησή τους, την ανάγκη πραγματικής εξομοίωσης - με την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων της ισχύουσας φορολογικής, εργατικής, κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας - του συμφώνου συμβίωσης με την έγγαμη συμβίωση, έτσι ώστε το ανωτέρω σύμφωνο να έχει και για τους συμβιούντες όλες τις προσωπικές και περιουσιακές συνέπειες που παράγει ο γάμος. Υπογράμμιζαν δε ότι ενδεχόμενη άρνηση εφαρμογής των ευνοϊκών διατάξεων προσκρούει στην ΕΣΔΑ ως προς το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και την υποχρέωση κατάργησης των διακρίσεων. Κατόπιν αυτών ζητούσαν από τον αρμόδιο Υπουργό την άμεση τροποποίηση του Ν. 3719/2008 ώστε να εξομοιωθεί το σύμφωνο συμβίωσης με την έγγαμη συμβίωση και εν αναμονή της νομοθετικής τροποποίησης την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου έτσι ώστε να αποκατασταθεί η νομική βεβαιότητα και να αποτραπεί η δυσμενής μεταχείριση των οικογενειών που δημιουργούνται με τη σύναψη του συμφώνου.

Η απάντηση του κ Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκαλεί ήδη θύελλα αντιδράσεων και έχει σπείρει την απογοήτευση στους συμβιούντες συντρόφους αφού ανατρέπονται συλλήβδην οι σχεδιασμοί τους, νοιώθουν δε παραπλανημένοι από το κυβερνητικό κόμμα, το οποίο υποστήριζε, με σχετική πρόταση νόμου που είχε καταθέσει ως αντιπολίτευση, υποστήριζε την ανάγκη εξομοίωσης του συμφώνου συμβίωσης με το γάμο.


Κατόπιν της προαναφερόμενης δυσμενούς εξέλιξης πρέπει άμεσα να αναδιαρθρωθεί το θεσμικό πλαίσιο του Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης