Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Να επιστραφούν τα 7,6 εκ € από την Atmel Hellas

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥΕπανακατατέθηκε και συζητήθηκε χθες στη βουλή, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκου Τσούκαλη σχετικά με την τύχη της επιχορήγησης ύψους 7,6 εκ € της εταιρίας Atmel Hellas AE, την οποία η εταιρία οφείλει να επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο, αφού δεν τήρησε τις συμβατικές της υποχρεώσεις.


Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Παναγιώτης Ρήγας, διαβεβαίωσε πως δεν έχει απολεσθεί ούτε ένα ευρώ ούτε έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για την επιστροφή της επιδότησης τονίζοντας τα ακόλουθα:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ«Κύριε συνάδελφε, έχετε πράγματι θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την τύχη μιας υπόθεσης, η οποία αφορά αφενός την επιστροφή και μάλιστα εντόκως της επιδότησης που έχει πάρει η συγκεκριμένη εταιρία Atmel Hellas και βέβαια τη δυνατότητα μεταβίβασης του κτιρίου που στεγάζονταν οι δραστηριότητές της στο Επιστημονικό Πάρκο, προκειμένου να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο κτίριο. Θα καταθέσω εδώ τα έγγραφα που αποδεικνύουν το εξής:


Πρώτον, δεν έχει απολεσθεί ούτε ένα ευρώ ούτε έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για την επιστροφή της επιδότησης. Θα καταθέσω τα πρακτικά της 536ης συνεδρίασης της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου, όπου φαίνεται ότι στις 13.7.2010 ομόφωνα η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή αποφάσισε την επιστροφή από τη συγκεκριμένη εταιρία εντόκως του συνόλου της επιδότησης που είχε πάρει.


Άρα, λοιπόν, η απόφαση υπάρχει –θέμα παραγραφής δεν υπάρχει- και τώρα η υπόθεση έχει τη συγκεκριμένη εξέλιξη: επιστολή με περιεχόμενο την απόφαση της συγκεκριμένης Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής πηγαίνει προς την εταιρία, της έχει δώσει ένα περιεχόμενο δεκαπέντε ημερών, όπως έχει το δικαίωμα, για να απαντήσει και να αντικρούσει την απόφαση αυτή.


Μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών ενεργοποιείται η διαδικασία είσπραξης οφειλών προς το δημόσιο μέσω της βεβαίωσης των οφειλών και αν βέβαια η εταιρία –ξέρετε πολύ καλά- δεν έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει τα χρήματα, θα προχωρήσουμε στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία η εταιρία διαθέτει».


Στην τοποθέτησή του ο κ. Τσούκαλης υπέδειξε τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό δημόσιο θα μπορέσει να υποχρεώσει την εταιρία να επιστρέψει την επιδότηση χωρίς να εμπλακεί σε ατέρμονες δικαστικές διαδικασίες τονίζοντας τα ακόλουθα:


«Κύριε Υφυπουργέ, εύχομαι πραγματικά να ισχύουν αυτά τα οποία η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή αναφέρει στο έγγραφό της. Θα το μελετήσω και βεβαίως θα διατυπώσω και την άποψή μου, όσον αφορά τη βασιμότητα όλων όσων αναφέρονται. Προσέξτε, όμως, ποιο είναι το πολύ κρίσιμο ζήτημα. Εάν η εταιρία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα –που οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν διαθέτει- τότε σε καμία περίπτωση μην εμπλακείτε σε δικαστικό αγώνα με την εταιρία, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο δικαστικός αγώνας θα διαρκέσει πάνω από δέκα-δεκαπέντε χρόνια και όταν θα τελειώσει, το αποτέλεσμα ίσως να μην είναι θετικό για το δημόσιο, αλλά και το περιουσιακό στοιχείο θα έχει απαξιωθεί πλήρως.


Η πρόταση την οποία σας κάνω έχει ως εξής. Ακολουθήστε τη κατά γράμμα και να είστε βέβαιος ότι τα χρήματα θα εισπραχθούν πάραυτα. Μετά την πάροδο των δεκαπέντε ημερών θα συντάξετε και θα απευθύνετε ένα πλήρως τεκμηριωμένο έγγραφο προς την αρμόδια για τον έλεγχο των εταιρειών, υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, την IFRS, με το αίτημα, που περιγράψατε προηγουμένως. Συγκεκριμένα η ATMEL, η οποία σημειωτέων είναι πολυεθνική με εγκαταστάσεις SILICON VALLEY, δεν εκπληρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ελληνικό δημόσιο.


Ο οργανισμός αυτός των Ηνωμένων Πολιτειών θα παγώσει αμέσως όλες τις δραστηριότητες της ATMEL και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό. Η ATMEL θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τα χρήματα. Μην εμπλακείτε σε δικαστικούς αγώνες».


Ο κ. υφυπουργός στη δευτερολογία του ευχαρίστησε τον κ. Τσούκαλη για την πρότασή του την οποία όπως δήλωσε θα αξιοποιήσει στο έπακρο τονίζοντας τα παρακάτω:


«Αν σε δεκαπέντε μέρες δεν μας έχουν απαντήσει, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, ακολουθώντας αυτό που επιβάλλει ο κώδικας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες, ώστε να βεβαιωθεί η οφειλή -δεν έχει παραγραφεί, αυτό σας το διαβεβαιώνω- και βεβαίως, να αξιοποιήσουμε και την υπόδειξη που κάνετε, γιατί προφανώς είναι και ένας τρόπος που μπορούμε να σπρώξουμε ή να επιβάλουμε εμμέσως τη συγκεκριμένη επιχείρηση να επιστρέψει, χωρίς πολύ μεγάλες προσπάθειες και χωρίς μεγάλες εμπλοκές, τα χρήματα. Σας ευχαριστώ για την υπόδειξη, κύριε συνάδελφε, και θα την αξιοποιήσουμε στο μάξιμουμ».


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ.
 
30-11-2010 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΕ 4976/134/14-10-2010 του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά με την τύχη της επιχορήγησης στην εταιρεία Atmel Hellas ΑΕ.ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.


Συζητείται τώρα η με αριθμό 4976/134/14-10-2010 Ερώτηση και Αίτηση κατάθεσης Εγγράφων του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά με την τύχη της επιχορήγησης στην εταιρεία Atmel Hellas ΑΕ.


Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Τσούκαλη θα απαντήσει , ο Υφυπουργός, κ. Παναγιώτης Ρήγας.


Παρακαλώ, κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο, για να παρουσιάσετε την ερώτησή σας.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.


Κύριε Υφυπουργέ, πριν ένα μήνα περίπου μου απαντήσατε σε αντίστοιχη ερώτηση για το σοβαρότατο αυτό θέμα. Πλην όμως θέλω να σας πληροφορήσω ότι το περιεχόμενο της απάντησης που προφανώς συνετάγη από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου σας, περισσότερο συσκότισε την κατάσταση, παρά τη διασαφήνισε.


Αναφερόμαστε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει -και μάλιστα με ψιθύρους και με υπονοούμενα- και την πανεπιστημιακή κοινότητα της Πάτρας και το Επιστημονικό Πάρκο και τον τοπικό Τύπο, καθότι κυκλοφορεί έντονα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, καθυστέρησαν, ολιγώρησαν, με αποτέλεσμα αυτή εδώ την κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα, να έχει απολέσει το δημόσιο ανεπιστρεπτί, κατά πάσα πιθανότητα, επιδότηση 7,6 εκατομμύριων ευρώ και βεβαίως να στερείται ενός ακινήτου, που είναι κατασκευασμένο στο Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας, για το οποίο το ελληνικό δημόσιο δαπάνησε 15 εκατομμύρια ευρώ.


Στη δεύτερη ερώτηση δεν είχα απάντηση. Και μάλιστα μου προκαλεί εντύπωση το ότι δεν απαντήθηκε, γιατί υπήρχαν συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά ούτε κατατέθηκαν τα έγγραφα τα οποία ζήτησα και τα οποία είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν στον οικείο φάκελο της υπηρεσίας. Τα ερωτήματα είναι σαφή στην ερώτηση.


Κύριε Υπουργέ, περιμένω την απάντησή σας και θα τοποθετηθώ πιο συγκεκριμένα στη δευτερολογία μου.


Σας ευχαριστώ πολύ .


ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε, τον κύριο Τσούκαλη.


Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Παναγιώτης Ρήγας, έχει το λόγο.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας):

Κύριε συνάδελφε, έχετε πράγματι θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την τύχη μιας υπόθεσης, η οποία αφορά αφενός την επιστροφή και μάλιστα εντόκως της επιδότησης που έχει πάρει η συγκεκριμένη εταιρία Atmel Hellas και βέβαια τη δυνατότητα μεταβίβασης του κτιρίου που στεγάζονταν οι δραστηριότητές της στο Επιστημονικό Πάρκο, προκειμένου να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο κτίριο.


Θα καταθέσω εδώ τα έγγραφα που αποδεικνύουν το εξής:


Πρώτον, δεν έχει απολεσθεί ούτε ένα ευρώ ούτε έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για την επιστροφή της επιδότησης. Θα καταθέσω τα πρακτικά της 536ης συνεδρίασης της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου, όπου φαίνεται ότι στις 13.7.2010 ομόφωνα η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή αποφάσισε την επιστροφή από τη συγκεκριμένη εταιρία εντόκως του συνόλου της επιδότησης που είχε πάρει.


Άρα, λοιπόν, η απόφαση υπάρχει –θέμα παραγραφής δεν υπάρχει- και τώρα η υπόθεση έχει τη συγκεκριμένη εξέλιξη: επιστολή με περιεχόμενο την απόφαση της συγκεκριμένης Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής πηγαίνει προς την εταιρία, της έχει δώσει ένα περιεχόμενο δεκαπέντε ημερών, όπως έχει το δικαίωμα, για να απαντήσει και να αντικρούσει την απόφαση αυτή.


Μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών ενεργοποιείται η διαδικασία είσπραξης οφειλών προς το δημόσιο μέσω της βεβαίωσης των οφειλών και αν βέβαια η εταιρία –ξέρετε πολύ καλά- δεν έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει τα χρήματα, θα προχωρήσουμε στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία η εταιρία διαθέτει.


Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας «αν και γιατί δεν μεταβιβάζεται το συγκεκριμένο κτίριο της εταιρίας», ξέρετε πολύ καλά...


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: «Αν μπορεί» ρώτησα.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): ... ότι για το συγκεκριμένο κτίριο και την επίσπευση της επιβολής κυρώσεων στη συγκεκριμένη εταιρία, εκτός από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, υπάρχει και άλλη εταιρία ανταγωνίστρια, η οποία και αυτή ενδιαφέρεται για το κτίριο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι το κτίριο αυτό, που δεν είναι στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί σε κανέναν και μάλιστα δεν μπορεί να μεταβιβαστεί απευθείας.


Πρέπει, λοιπόν, να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιβολής της συγκεκριμένης κύρωσης, να έλθει η εταιρία και να μας πει «εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να σας δώσω τα χρήματα αυτά», να γίνει η κατάσχεση –όπως προβλέπει ο κώδικας είσπραξης οφειλών προς το δημόσιο- του συγκεκριμένου κτιρίου και στη συνέχεια, με τη διαδικασία που προβλέπεται για την εκχώρηση περιουσίας του δημοσίου, να πάει στη μία ή στην άλλη εταιρία που το ζητά ή στο Επιστημονικό Πάρκο Α.Ε..


Άρα, κύριε συνάδελφε, στη δευτερολογία μου θα σας απαντήσω πιο συγκεκριμένα, λέγοντας όμως στην πρωτολογία μου το εξής: Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση η πιθανότητα παραγραφής της οφειλής της συγκεκριμένης Atmel προς το ελληνικό δημόσιο και επίσης οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση κυριότητας του ακινήτου σε εταιρίες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες.


Σας καταθέτω και τα τρία έγγραφα. Το ένα είναι το πρακτικό της συνεδρίασης, όπου η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα την επιστροφή της επιδότησης εντόκως. Το άλλο είναι το έγγραφο μιας εταιρίας Byte Mobile που έχει το ίδιο αίτημα με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και βεβαίως το τρίτο έγγραφο αφορά την αίτηση του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών που διατυπώνει και αυτό το ίδιο αίτημα.


(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Παναγιώτης Ρήγας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)


ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ο ερωτών Βουλευτής κ. Τσούκαλης έχει το λόγο.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ:

Κύριε Υφυπουργέ, εύχομαι πραγματικά να ισχύουν αυτά τα οποία η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή αναφέρει στο έγγραφό της. Θα το μελετήσω και βεβαίως θα διατυπώσω και την άποψή μου, όσον αφορά τη βασιμότητα όλων όσων αναφέρονται. Γιατί γνωρίζετε ότι, σύμφωνα με το ν. 3299/2004, παραγράφονται οι αξιώσεις του δημοσίου, αν παρέλθει πενταετία από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για την έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας και η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε το 2005. Πραγματικά εύχομαι να μην απολεσθεί το δικαίωμα.


Προσέξτε, όμως, ποιο είναι το πολύ κρίσιμο ζήτημα. Εάν η εταιρία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα –που οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν διαθέτει- τότε σε καμία περίπτωση μην εμπλακείτε σε δικαστικό αγώνα με την εταιρία, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο δικαστικός αγώνας θα διαρκέσει πάνω από δέκα-δεκαπέντε χρόνια και όταν θα τελειώσει, το αποτέλεσμα ίσως να μην είναι θετικό για το δημόσιο, αλλά και το περιουσιακό στοιχείο θα έχει απαξιωθεί πλήρως.


Η πρόταση την οποία σας κάνω έχει ως εξής. Ακολουθήστε τη κατά γράμμα και να είστε βέβαιος ότι τα χρήματα θα εισπραχθούν πάραυτα. Μετά την πάροδο των δεκαπέντε ημερών θα συντάξετε και θα απευθύνετε ένα πλήρως τεκμηριωμένο έγγραφο προς την αρμόδια για τον έλεγχο των εταιρειών, υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, την IFRS, με το αίτημα, που περιγράψατε προηγουμένως. Συγκεκριμένα η ATMEL, η οποία σημειωτέων είναι πολυεθνική με εγκαταστάσεις SILICON VALLEY, δεν εκπληρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ελληνικό δημόσιο.


Ο οργανισμός αυτός των Ηνωμένων Πολιτειών θα παγώσει αμέσως όλες τις δραστηριότητες της ATMEL και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό. Η ATMEL θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τα χρήματα. Μην εμπλακείτε σε δικαστικούς αγώνες. Δεν ξέρω, εάν υπάρχει πρόταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας να εμπλακούν σε δικαστικό αγώνα.


Σας σημειώνω πάντως, ότι η ATMEL είχε άλλες δυο εγκαταστάσεις ίδιου τύπου στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία. Διέκοψε και εκεί τις δραστηριότητές της. Στη μεν Μεγάλη Βρετανία επέστρεψε την επιδότηση σε δέκα ημέρες και στη Γερμανία σε τρεις μήνες. Εμείς ακόμα εδώ βρισκόμαστε στη φάση -ενάμισι χρόνο μετά τη διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου για τερματισμό της λειτουργίας της ATMEL- που περιγράψατε.


Τελειώνω με το εξής. Σύμφωνα με τα έγγραφα που διαβάσατε, κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν σας έχουν δώσει πλήρη αριθμό εγγράφων οι υπηρεσίες σας. Υπάρχουν έγγραφα από το 2007 του Επιστημονικού Πάρκου που απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας, που επιβεβαιώνουν και ζητούν την άμεση παρέμβαση του δημοσίου για την επιστροφή των χρημάτων. Βεβαίως, γνωρίζω ότι τα έγγραφα αυτά ήταν σε γνώση και πολιτικών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών εκείνης της περιόδου.


Σας παρακαλώ πολύ, εάν θέλετε πραγματικά να διευκολύνετε την όλη εξέλιξη, ζητήστε τον πλήρη φάκελο.


Ευχαριστώ πολύ.


ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Τσούκαλη.


Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας):

Θέλω να διαβεβαιώσω τον κύριο συνάδελφο ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση από τη δική μας πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, καμία πρόθεση, εάν διαπιστωθούν αβελτηρίες ή παραλείψεις ή ακόμα εκ προθέσεως «πονηροί» χειρισμοί της υπόθεσης, να καλύψουμε κανέναν.


Επίσης, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι και η πρόταση που κάνατε, προφανώς θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπ' όψιν, γιατί και εμείς θέλουμε με τον πιο απλό και τον ταχύτερο δυνατό τρόπο να πάρει πίσω το ελληνικό δημόσιο τα χρήματά του.


Θα ήθελα, όμως, για να είμαστε ακριβείς, να σας αναφέρω δυο ημερομηνίες. Πιθανόν από διαδόσεις, από φήμες το Επιστημονικό Πάρκο να διέβλεπε την εξέλιξη αυτής της επένδυσης. Όμως, μόλις στις 10.11.2008 –πριν εμείς δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε- η συγκεκριμένη εταιρία, η ATMEL HELLAS γνωστοποίησε την απόφασή της να διακόψει τη λειτουργία της. Πιο πριν, λοιπόν, ήταν αδύνατο εμείς ως κράτος να παρέμβουμε.


Η καθυστέρηση που υπήρξε, ήταν για τον εξής λόγο. Η εταιρεία, όπως είναι ευνόητο, ζητούσε να της επιβληθεί μια μερική κύρωση, δηλαδή μια μερική επιστροφή της επιδότησης, λέγοντας ότι εγώ σύμφωνα με το νόμο έχω λειτουργήσει περισσότερο από το μισό που υποχρεούμαι, δηλαδή περισσότερο από δυόμισι χρόνια. Ξέρετε, ότι με βάση τον αναπτυξιακό νόμο για να μην επιστραφεί η επιδότηση, πρέπει να έχεις λειτουργήσει πέντε χρόνια. Αυτοί λοιπόν λένε «έχουμε λειτουργήσει περισσότερο από δυόμισι χρόνια, άρα να μας επιβάλετε μια μικρή ποινή, ένα περιορισμένο πέναλτι στην αποζημίωση και να τελειώσει η ιστορία».


Εμείς, λοιπόν, με την απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είπαμε ότι όχι, κύριοι, θα επιστρέψετε το σύνολο της επιδότησης και μάλιστα, εντόκως.


Από εδώ και πέρα, βέβαια, θα παρακολουθήσω την ταχύτητα -εδώ έχετε απόλυτα δίκιο-με την οποία η επιστολή θα πάει στη εταιρεία και βεβαίως, την τύχη της επιστολής αυτής. Αν σε δεκαπέντε μέρες δεν μας έχουν απαντήσει, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, ακολουθώντας αυτό που επιβάλλει ο κώδικας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες, ώστε να βεβαιωθεί η οφειλή -δεν έχει παραγραφεί, αυτό σας το διαβεβαιώνω- και βεβαίως, να αξιοποιήσουμε και την υπόδειξη που κάνετε, γιατί προφανώς είναι και ένας τρόπος που μπορούμε να σπρώξουμε ή να επιβάλουμε εμμέσως τη συγκεκριμένη επιχείρηση να επιστρέψει, χωρίς πολύ μεγάλες προσπάθειες και χωρίς μεγάλες εμπλοκές, τα χρήματα.


Σας ευχαριστώ για την υπόδειξη, κύριε συνάδελφε, και θα την αξιοποιήσουμε στο μάξιμουμ.

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

K. Tsoukali,

Xronia Polla epi ti eykairia twn eortwn. Ypirkse en telei peraiterw enimerwsi sas, apo to armodio Ypourgeio, gia to an/pote apostalthike i teliki epistoli me tin apofasi (gia apaitisi toy oloy posoy) pros tin Atmel, kai poia itan i apantisi tis Etaireias?

Kales giortes...