Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Τοξικά χημικά στους υπονόμους της Πάτρας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ο βουλευτής της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Νίκος Τσούκαλης κατέθεσε στη βουλή την παρακάτω ερώτηση, σχετικά με την απόρριψη τοξικών αποβλήτων απο φανοποιΐα της Πάτρας στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης.


Σύμφωνα με καταγγελία του συλλόγου Φα¬νοποιών Αχαΐας επικίνδυνα τοξικά απόβλητα των φανοποι¬είων που λειτουρ¬γούν παράτυπα, τρέχουν στα πεζοδρόμια της Πάτρας και μέσω των υπονόμων καταλήγουν στη θάλασσα, ενώ θα έπρεπε να μεταφέρονται σε ειδικά δοχεία στη Γερμανία και να υφίστανται ειδική επεξεργασία. Με την παραπάνω καταγγελία, που είδε το φως της δημοσιότητας στον τοπικό τύπο, ο σύλλογος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα περισσότερα φανοποιεία της περιοχής λειτουργούν χωρίς άδεια!

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στον τύπο, περίπου το 80% των φανοποιείων της περιοχής λειτουργούν εντός του αστικού ιστού δίπλα σε σχολικές μο¬νάδες, ναούς, παιδικούς σταθμούς, χωρίς άδεια με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία πρόβλεψη διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. Οι όροι αδειοδότησης των (νόμιμων) φανοποιείων προβλέπουν τη συσκευασία όλων των υπολοίπων από τις βα¬φές, τα διαλυτικά και τα χημικά που χρησιμοποιούνται σε ειδικά δοχεία και μεταφορά τους από εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, στη Γερμανία.

Όπως καταγγέλλουν εκπρόσωποι του Συλλόγου Φανοποιών, πολλοί ασυνείδητοι (και μη νόμιμοι) επαγγελματίες, πετούν τα χημικά στους υπονόμους της Πά¬τρας, ενώ το ελε¬γκτικό σύστημα της Νομαρχίας και της Δι¬εύθυνσης Συγκοινωνιών, επιτρέπει τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν «παρασιτικά» ως προς τις νόμιμες, αφού δεν καταβάλλουν χρήματα για τις πάγιες λειτουργίες, όπως απαιτούν οι σχετικές νομικές διατάξεις.


Επειδή η ελαστικότητα του ελε¬γκτικού μηχανισμού επιτρέπει τη λειτουργία παράνομων επιχειρήσεων οι οποίες προκαλούν τεράστια κατα¬στροφή στο περιβάλλον.


Ερωτάται ο κ. υπουργός Υποδομών


1. Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για τον ουσιαστικό και αποτελεσματικό έλεγχο νομιμότητας των φανοποιείων που λειτουργούν στην πόλη της Πάτρας;

Ερωτάται η κ. υπουργός Περιβάλλοντος


1. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την προστασία του περιβάλλοντος από την αυθαίρετη απόρριψη των επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων των φανοποι¬είων της Πάτρας;


2. Σκοπεύετε να αναθέσετε στο σώμα ελεγκτών περιβάλλοντος τη διερεύνηση του σοβαρού αυτού θέματος;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης