Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Υψηλές χαρακτηρίζονται από τους τοπικούς φορείς οι τιμές ελλιμενισμού των σκαφών στη μαρίνα Μυτιλήνης και ζητείται η μείωση τους .


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Πολύ ακριβές κρίνονται από τους τοπικούς φορείς οι τιμές με τις οποίες χρεώνονται από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.), τα σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται στην μαρίνα της Μυτιλήνης , συγκρινόμενες με τις τιμές τις οποίες χρεώνονται τα σκάφη σε μαρίνες άλλων περιοχών της χώρας , με καλύτερες υποδομές και υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες και ζητούν την μείωση τους για την διατήρηση και την προσέλκυση νέων σκαφών. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι αυτές είναι κατά 40-60% υψηλότερες από τις τιμές οι οποίες ισχύουν σε άλλες ελληνικές μαρίνες ( Κώ, Σάμου, Χαλκιδικής, Θεσ/νικης, Χαλκιδικής, κ.λ.π.), ενώ στα τουρκικά παράλια λειτουργούν μαρίνες με ελκυστικότερες και κατά πολύ ανταγωνιστικότερες τιμές .
Φορείς της περιοχής, έχοντας υπόψη τα παραπάνω, διατυπώνουν έντονες ανησυχίες και προβληματισμό για τον σημερινό τρόπο λειτουργίας της μαρίνας και εκτιμούν ότι, αν δεν αλλάξει η Ε.Τ.Α. την τιμολογιακή της πολιτική στην συγκεκριμένη μαρίνα, αυτή δεν θα μπορέσει να προσελκύσει επισκέπτες, με αποτέλεσμα η λειτουργία της μαρίνας Μυτιλήνης να καταστεί προβληματική, αφού τα σκάφη αποφεύγουν να ελλιμενίζονται σ΄ αυτή, λόγω του υψηλού κόστους, με δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική στήριξη και ανάπτυξη της περιοχής .

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί :

Ποια είναι η θέση τους αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική, που εφαρμόζει η Ε.Τ.Α. στην μαρίνα Μυτιλήνης και σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την αλλαγή της;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός