Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Επιτροπή της Frontex στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Από δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου της Καλαμάτας και καταγγελίες οργανώσεων έγινε γνωστό ότι τριμελής επιτροπή της Frontex βρέθηκε πρόσφατα στην πόλη προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για συλληφθέντες αλλοδαπούς μετανάστες, οι οποίοι κρατούνταν στην Αστυνομική Διεύθυνση Καλαμάτας. Τη βοήθεια της επιτροπής, όπως αναφέρεται, ζήτησε η Διεύθυνση Αλλοδαπών στην Αθήνα.


Με δεδομένο ότι ο Οργανισμός δεν διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα, όπως προκύπτει από την απάντηση 11732/18-12-2008 του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχετική μας ερώτηση,

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Δεδομένου ότι στα καθήκοντα της Frontex, όπως αυτά ορίζονται στον κανονισμό 2007/2004, δεν περιλαμβάνεται διάταξη που να προβλέπει ανακριτικό έργο, με ποιο καθεστώς συμμετείχαν στην ως άνω περιγραφόμενη επιχείρηση τα μέλη της Επιτροπής της Frontex;


Ποιο σκοπό είχε η άντληση πληροφοριών σχετικά με τον προσδιορισμό της υπηκοότητας των κρατούμενων αλλοδαπών, οι οποίοι τελικά επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία;

Ποιες εγγυήσεις παρέχει η ελληνική κυβέρνηση ότι προσωπικά δεδομένα μεταναστών δεν θα τύχουν καταχρήσεων από τρίτες χώρες με ανεπαρκές επίπεδο δικαίου;

Έχει αρχίσει τη λειτουργία του το πρώτο πανευρωπαϊκό παράρτημα της FRONTEX με έδρα τον Πειραιά και ποιες οι αρμοδιότητές του;


Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ : Λειτουργία-αρμοδιότητες του FRΟΝΤΕΧ.
ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 9517/3 0-04-2010.


Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ και Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι, για την αντιμετώπιση της μη νόμιμης μετανάστευσης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου μας (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα), συνεργάζονται με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRΟΝΤΕΧ. Στο πλαίσιο δε αυτό, διεξάγονται στη χώρα μας κοινές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η επιχείρηση ΠΟΣΕΙΔΩΝ, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για την καταπολέμηση της μη νόμιμης μετανάστευσης, με τη συμμετοχή μέσων και προσωπικού από τα κ-μ της Ε.Ε.

Επίσης, σύμφωνα με τον ΕΚ 2007/2004, που διέπει τη λειτουργία του FRΟΝΤΕΧ, δεν προβλέπεται η διαχείριση προσωπικών δεδομένων από τους εμπειρογνώμονες του εν λόγω Οργανισμού. Κατ' εφαρμογή του Κανονισμού, οι εμπειρογνώμονες των κ-μ που διατίθενται στη χώρα μας, υπό το καθεστώς του φιλοξενούμενου αξιωματούχου, δεν προβαίνουν σε πράξεις ανακριτικού περιεχομένου, παρά μόνο συνδράμουν τις ελληνικές Αρχές στον έλεγχο των συνόρων και την αναγνώριση της χώρας προέλευσης των μεταναστών, οι οποίοι εντοπίζονται να έχουν εισέλθει μη νόμιμα στη χώρα μας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελλάδας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRΟΝΤΕΧ, διεξάγεται στη χώρα μας από τον Οκτώβριο του 2009, το πρόγραμμα "ΑTTICA", με στόχο την ανάπτυξη εθνικών διαδικασιών αναγνώρισης της χώρας προέλευσης των μη νόμιμων μεταναστών, την ενίσχυση της συνεργασίας με διπλωματικές Αρχές τρίτων χωρών, την ταχύτερη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων, τη διεξαγωγή επιστροφών και την επίτευξη επιπέδου εξειδίκευσης των Ελλήνων αστυνομικών που διαχειρίζονται τα θέματα επιστροφών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, σε περιπτώσεις εντοπισμού μεγάλου αριθμού μη νόμιμων μεταναστών, προκειμένου διαπιστωθεί η χώρα προέλευσης τους και εξεταστεί η δυνατότητα επιστροφής τους, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, συνοδευόμενοι από εμπειρογνώμονες των κ-μ, μεταβαίνουν στις περιοχές όπου εντοπίζονται αυτοί, για να βοηθήσουν και να συντονίσουν το έ:ργο των τοπικών Αρχών με την εμπειρία τους. Σημειώνεται πάντως ότι δε λαμβάνονται πληροφορίες που να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρά μόνο αυτά που αφορούν στην εθνικότητα και την καταγωγή των εντοπισθέντων μη νομίμων μεταναστών.

Αναφορικά με το πρώτο επιχειρησιακό παράρτημα του FRΟΝΤΕΧ με έδρα τον Πειραιά, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και τις επίσημες δηλώσεις του εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού, αυτό πρόκειται να λειτουργήσει από 01-10-2010. Με τη λειτουργία του παραρτήματος πρόκειται να ενισχυθεί η επιχειρησιακή συνεργασία των κρατών-μελών της Ε.Ε. στην ευαίσθητη περιοχή της νότιο ανατολικής Μεσογείου, να αξιοποιηθούν κατάλληλα τα διατιθέμενα επιχειρησιακά μέσα και να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, ενώ θα αξιοποιηθούν οι πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί για τη διαχείριση των συνόρων.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ