Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Διατήρηση του αξιώματος του Δημάρχου παρά τις τελεσίδικες καταδίκες από τον Άρειο Πάγο

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΙ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ

Με την 124/125/25.2.2010 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών ο Δήμαρχος της Ζαχάρως καταδικάστηκε τελεσίδικα σε φυλάκιση 10 μηνών για παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση.

Βάσει του κατηγορητηρίου, αντί να ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες επιλογής των ατόμων που είχαν καταθέσει σχετική αίτηση, τοποθέτησε αυθαίρετα στο ΚΕΠ τρία άτομα της δικής του επιλογής, απορρίπτοντας εκείνους που είχαν πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής και όλα τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 12700/2-7-2002 του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο νέος γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εξέφρασε πλήρη άγνοια για τις πιο πάνω καταδικαστικές αποφάσεις.

Κατόπιν τούτου ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Για ποιο λόγο ο προαναφερόμενος Δήμαρχος δεν εξέπεσε του αξιώματός του τουλάχιστον από τις 5/9 του 2008, όταν δημοσιεύτηκε η πιο πάνω απόφαση του Αρείου Πάγου και αν σκοπεύει να διερευνήσει πιθανές ευθύνες για την καθυστέρηση αυτή.

- Πότε προτίθεται να εφαρμοστεί η διάταξη του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για την έκπτωση του Δημάρχου;

11.3.2010


Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Φώτης Κουβέλης