Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009


Διάβρωση οχθών του Πηνειακού Λάδωνα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ


Το πρόβλημα της διάβρωσης οχθών του Πηνειακού Λάδωνα που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στις παρόχθιες ιδιοκτησίες του Δ.Δ. Εφύρας, θέτουν με ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και Σοφία Ανδριοπούλου.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007, εταιρείες και εργολάβοι προέβησαν σε μεγάλης έκτασης ανεξέλεγκτες και παράνομες αμμοχαλικοληψίες από ποτάμια της Ηλείας μεταξύ αυτών και από τον Πηνειακό Λάδωνα, όπως προκύπτει και από έγγραφα της Ν.Α. Ηλείας.
Εξ’ αιτίας των παρεμβάσεων αυτών, προκλήθηκαν μεγάλες διαβρώσεις των οχθών με αποτέλεσμα να παρασυρθούν τμήματα παρόχθιων ιδιοκτησιών του Δ.Δ Εφύρας του Δήμου Πηνείας. Οι ιδιοκτήτες που επλήγησαν απηύθυναν έγγραφα – αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ν.Α., Κτηματική Υπηρεσία, ΔΕΣΕ) ζητώντας την εκτέλεση άμεσων έργων ανάσχεσης της διάβρωσης, με την κατασκευή σαραζανέτ και αναχωμάτων.
Προκειμένου να πραγματοποιηθούν έργα διευθέτησης της κοίτης του ποταμού η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας (μέσω της «Ηλειακής Α.Ε.») αποφάσισε την εκπόνηση μελέτης για την οριοθέτηση της κοίτης, την έκδοση υδρογεωλογικών και περιβαλλοντικών μελετών και την έκδοση ανάλογων αδειοδοτήσεων.
Εν τω μεταξύ και σύμφωνα με αναφορές κατοίκων η εταιρεία TERNA προβαίνει σε προκαταρκτικές ενέργειες για την πραγματοποίηση εκτεταμένων απολήψεων αδρανών, πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι πιο πάνω μελέτες.
Επειδή οι κάτοικοι της Εφύρας φοβούνται περαιτέρω αποκοπή των παρόχθιων ιδιοκτησιών τους, εάν δεν προηγηθούν οι αντιδιαβρωτικές εργασίες στις όχθες,

Eρωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1) Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης και διαχείρισης του Πηνειακού Λάδωνα;
2) Έχει παρασχεθεί άδεια και σε ποιον για την πραγματοποίηση αμμοχαλικοληψιών από τη κοίτη του ποταμού;
3) Έχει προγραμματιστεί και πότε η σημειακή παρέμβαση ούτως ώστε να ανασχεθεί η διάβρωση και η περαιτέρω αποκοπή των ιδιοκτησιών στο ΔΔ. Εφύρας του Δήμου Πηνείας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης
Σοφία Ανδριοπούλου