Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

Ερώτηση Τσούκαλη για τα αμιαντούχα απόβλητα του πρώην εργοστασίου της Αμιαντίτ στο Δρέπανο

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ


Παρά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους σημερινούς ιδιοκτήτες του πρώην εργοστασίου της Αμιαντίτ στο Δρέπανο και την υποχρέωσή τους να αποκαταστήσουν το περιβάλλον της περιοχής, χιλιάδες τόνοι αμιαντούχων και καρκινογόνων υλικών παραμένουν στη θέση τους.

Το θέμα ξαναφέρνει με ερώτησή του στη βουλή, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, τονίζοντας την προκλητική απαίτηση της συνιδιοκτήτριας του χώρου Εθνικής Τράπεζας να απαλλαγεί από το πρόστιμο, προκειμένου να εξυγιάνει το χώρο όπως έχει υποχρέωση.

Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ τι προτίθεται να κάνει για να υποχρεώσει τους σημερινούς ιδιοκτήτες του χώρου (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Όμιλο Εταιρειών Αντζουλάτου) να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή και υλοποίηση της Ειδικής μελέτης εξυγίανσης του χώρου και να προστατεύσουν το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών, καθώς και εάν προτίθεται, σε περίπτωση κωλυσιεργίας, να προχωρήσει σε καθαρισμό του χώρου με ευθύνη της πολιτείας, με αντίστοιχη χρέωση των ιδιοκτητών, όπως έγινε σε ανάλογες περιπτώσεις στη Β. Ελλάδα; (Βιομηχανία φυτοφαρμάκων «ΔΙΑΝΑ»)

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Χιλιάδες τόνοι αμιαντούχων, καρκινογόνων υλικών του πρώην εργοστασίου της «Αμιαντίτ» στο Δρέπανο Αχαΐας, που έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα νεκροταφεία αμιάντου της χώρας μας, παραμένουν στη θέση τους, παρά την υποχρέωση των ιδιοκτητών να υποβάλουν και να υλοποιήσουν μελέτη εξυγίανσης-αποκατάστασης του χώρου και παρά τα πρόστιμα που τους υποβλήθηκαν.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2882Β/1-8-08 απάντηση του Υφυπουργού κ. Καλογιάννη σε σχετική με το θέμα ερώτησή μου, οι σημερινοί ιδιοκτήτες του χώρου, Εθνική Τράπεζα (44%), Τράπεζα Πειραιώς (50%) και ο Όμιλος Εταιρειών Αντζουλάτου (4%) έπρεπε μέχρι την 1-8-08 να έχουν υποβάλει τη μελέτη εξυγίανσης-αποκατάστασης του χώρου. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας επέβαλε τις κατά νόμο διοικητικές κυρώσεις. Η επιβολή προστίμου δεν απέφερε κανένα αποτέλεσμα και το πρόβλημα παραμένει με τους χιλιάδες τόνους αμιαντούχων υλικών εκτεθειμένους σε μια έκταση 10 στρεμμάτων, με διαρροές υγρών λυμάτων να καταλήγουν στη θάλασσα και να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

Μάλιστα είναι χαρακτηριστική και εξόχως προκλητική η απαίτηση της Εθνικής Τράπεζας (συνιδιοκτήτριας του χώρου) να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής του προστίμου. Συγκεκριμένα η Δ/νση περιουσίας της Εθνικής Τράπεζας με το από 15-5-09 έγγραφό της προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας αναφέρει επί λέξει: «… σας παρακαλούμε να προχωρήσετε στις ενέργειες για την απαλλαγή μας από το επιβληθέν πρόστιμο, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε και το σχετικό ποσό για να προχωρήσουμε στη λήψη άμεσων μέτρων που περιγράφονται στην πρώτη φάση»

Αποτελεί πρόκληση για τους κατοίκους του Δρεπάνου που υφίστανται επί τόσα χρόνια το πρόβλημα να πληροφορούνται ότι η «μεγάλη τους φίλη» που πρόσφατα αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 1,25 δις ευρώ, ζητάει να απαλλαχτεί απ’ το πρόστιμο προκειμένου να εξυγιάνει το χώρο όπως έχει υποχρέωση. Την απαίτηση της Εθνικής Τράπεζας απέρριψε όπως ήταν φυσικό η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας και με το υπ’ αριθμ. 1546/11-6-09 έγγραφό της ζητά εντός 5 ημερών να υποβληθεί στη Δ/νση ΠΕΧΩ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η Ειδική μελέτη εξυγίανσης.

Επειδή περισσεύει το θράσος των ιδιοκτητών του χώρου,
Επειδή η επιβολή προστίμων δεν φαίνεται να αποδίδει κάποιο αποτέλεσμα,
Επειδή οι φορείς του Δ.Δ Δρεπάνου με ομόφωνο ψήφισμά τους (5-6-09) απαιτούν επιτέλους λύση στο πρόβλημα

Ερωτάται ο κ. υπουργός

Τι προτίθεστε να κάνετε για να υποχρεώσετε τους σημερινούς ιδιοκτήτες του χώρου να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή και υλοποίηση της Ειδικής μελέτης εξυγίανσης του χώρου και να προστατεύσουν το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών;

Προτίθεστε, σε περίπτωση κωλυσιεργίας, να προχωρήσετε σε καθαρισμό του χώρου με ευθύνη της πολιτείας, με αντίστοιχη χρέωση των ιδιοκτητών, όπως έγινε σε ανάλογες περιπτώσεις στη Β. Ελλάδα; (Βιομηχανία φυτοφαρμάκων «ΔΙΑΝΑ»)Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης