Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομά

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ερώτηση για το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης. Όπως αναφέρει στην ερώτησή του, στη χώρα μας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής ενσωμάτωσης και προστασίας των Ρομά, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με το πρόγραμμα «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια» το οποίο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τον υπουργό Εσωτερικών σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται το εν λόγω πρόγραμμα και εάν συμμετέχουν σ΄ αυτό κρατικοί φορείς, και ιδιαίτερα περιφερειακοί.


Σε δηλώσεις του ο κ. Τσούκαλης ανέφερε ότι η τριτοκοσμική εικόνα των καταυλισμών Ρομά, που κατά καιρούς εμφανίζονται στην πόλη μας, θα μπορούσε να μην υπήρχε, εάν οι περιφερειακοί κρατικοί και τοπικοί φορείς έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους Ρομά.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η Ελλάδα, παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα κοινωνικής ενσωμάτωσης και προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της κοινότητας των Ρομά, γεγονός το οποίο αναδεικνύεται από πολλούς οργανισμούς τόσο διεθνείς όσο και εθνικούς. Συγκεκριμένα, εκτός από την καταδίκη της Ελλάδας τον Ιούλιο του 2008 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για «γκετοποίηση» των ανήλικων Ρομά (Υπόθεση Σαμπάνη κ. Ελλάδας) , στις 19/02/09 δημοσιεύθηκε η έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα των Η.Ε για την κατάσταση των μειονοτήτων στην Ελλάδα, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά. Ταυτόχρονα, εκκρεμεί η συλλογική διαμαρτυρία της Interights (Αρ. 49/2008) κατά της Ελλάδας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για υποχρεωτικές εξώσεις Ρομά, διακρίσεις στη στέγαση και γενικότερο κοινωνικό αποκλεισμό από την ελληνική κοινωνία καθώς και για την αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρμόσει την αντίστοιχη Απόφαση του Δεκεμβρίου 2004.
Από την άλλη πλευρά, η πρόσφατη Απόφαση 2007/252/ΕΚ (19.04.2007) δημιουργεί το πρόγραμμα «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια» για την περίοδο 2007-2013. Το εν λόγω πρόγραμμα , το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής κοινότητας με βάση τα δικαιώματα του ανθρώπου. Μεταξύ των στόχων του περιλαμβάνονται δράσεις προκειμένου για την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη βελτίωση της ανεκτικότητας σε όλη την ΕΕ, την ενημέρωση όλων των πολιτών για τα δικαιώματά τους. Πρόσβαση δε έχουν μεταξύ άλλων και εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα ειδικών διακρατικών σχεδίων κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία υποβάλλονται από αρχή ή άλλο φορέα του κράτους μέλους.
Δεδομένου ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την Ελλάδα προκειμένου τόσο να βελτιώσει την κατάσταση ευπαθών κοινωνικών ομάδων όσο και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται το εν λόγω πρόγραμμα

- Συμμετέχουν κρατικοί φορείς, ιδιαίτερα περιφερειακοί; Αν ναι, ποιοι και με ποιες προϋποθέσεις και διαδικασίες;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης