Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Ερώτηση προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, ζητώντας την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΜΠΜΕ ώστε να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε πυρόπληκτους και σεισμοπαθείς νομούς από το κριτήριο της κερδοφορίας.
Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις της Αχαΐας και Ηλείας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές αδυνατούν να εμφανίσουν την προαπαιτούμενη κερδοφορία, με αποτέλεσμα το υφιστάμενο πλαίσιο του ΤΕΜΠΜΕ να μην καλύπτει τις πραγματικές τους ανάγκες.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Ανασταλτικό είναι το πλαίσιο του ΤΕΜΠΜΕ στη διαδικασία ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών Αχαΐας και Ηλείας και τη βιωσιμότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και αυτό γιατί οι επιχειρήσεις που δικαιούνται υποστήριξη πρέπει να παρουσιάζουν κερδοφορία τουλάχιστον κατά τις τρείς τελευταίες χρήσεις, προϋπόθεση η οποία δεν μπορεί να εκπληρωθεί στις επιχειρήσεις των περιοχών αυτών.
Βασική αρχή λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι η κατανομή των κινδύνων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και η προτροπή όλων των κοινωνικοοικονομικών ομάδων στο δικαίωμα του Επιχειρείν με περιορισμό των κοινωνικών συνεπειών στην περίπτωση μιας επιχειρηματικής αποτυχίας
Μεταξύ των στόχων της, είναι η κάλυψη των κενών της χρηματοοικονομικής αγοράς και η ικανοποίηση των αναγκών των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με χαμηλό κόστος, ο περιορισμός της τοκογλυφίας και της παραοικονομίας εις βάρος των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους και η υποστήριξη χιλιάδων, νεοϊδρυόμενων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας, σε όλα τα στάδια του επιχειρηματικού κύκλου (εκκίνηση, ανάπτυξη, ωρίμανση, διεθνοποίηση, αναδιάρθρωση, μεταβίβαση, διαδοχή). Βασικός στόχος και γνώμονας παραμένει η εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων.
Δεδομένων των ανωτέρω και του γεγονότος ότι στο νομό Αχαΐας οι επιχειρήσεις επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (σεισμό και πυρκαγιά) και ως εκ τούτου αδυνατούν να εμφανίσουν την προαπαιτούμενη κερδοφορία,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Προτίθενται να μεταρρυθμίσουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΤΕΜΠΜΕ, ώστε να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε πυρόπληκτους και σεισμοπαθείς νομούς από το κριτήριο της κερδοφορίας;
- Αν ναι, πότε προβλέπεται;

O ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης