Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής οικονομίας και οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης σχετική με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Όπως αναφέρει στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης η ρύθμιση του νόμου 3697/08 δεν απέφερε αυξημένα έσοδα στα δημόσια ταμεία σύμφωνα με τις φιλόδοξες προσδοκίες του Υπουργείου.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Με τα άρθρα 23 επ. του Ν. 3697/08 σε συνδυασμό με την 1134/2008 υπουργική απόφαση, ρυθμίστηκε ο τρόπος καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση χαρακτηρίστηκε εκτός των άλλων και από το κόμμα μας ως ενθάρρυνση της νόμιμης φοροδιαφυγής. Η ρύθμιση θα απέφερε σύμφωνα με τις φιλόδοξες προσδοκίες του ΥΠ.ΟΙ.Ο., αυξημένα έσοδα στα δημόσια ταμεία.
Επειδή μετά την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας (29/12), φαίνεται να μην επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες του Υπουργείου.
Επειδή ο αριθμός των οφειλετών που ανταποκρίθηκαν στην πιο πάνω ευνοϊκή ρύθμιση υποδηλώνει και την κατάσταση της οικονομίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Πόσοι οφειλέτες, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. της Αχαΐας και για ποιο συνολικά ποσό υπέβαλαν αιτήσεις ένταξης στην πιο πάνω ρύθμιση;
2) Πόσοι απέφυγαν και για πιο συνολικό ποσό να ενταχθούν;
3) Ποιο το ποσό που εισπράχθηκε από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι 31/12/2008;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης