Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Επικουρική προστασία μεταναστών
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Τη χορήγηση του καθεστώτος της επικουρικής προστασίας των Αφγανών μεταναστών της Πάτρας ζητά με ερώτησή του προς τον υπουργό εσωτερικών ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΤΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.
Δεδομένου ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί που δικαιούνται το καθεστώς επικουρικής προστασίας στη χώρα μας, θέλουν να μεταβούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ κυρίως λόγω οικογενειακών δεσμών, ο κ. Τσούκαλης ερωτά τον κ. Υπουργό αν θεωρεί ότι οι «σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι» του πρόσφατα εκδοθέντος ΠΔ 96/2008 (άρθρο 25) για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων, περιλαμβάνουν και την ανάγκη οικογενειακής επανένωσης.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Μετά από καθυστέρηση αρκετών μηνών, η κυβέρνηση με το Προεδρικό Διάταγμα 96/2008, μετέφερε στο εθνικό μας δίκαιο την Οδηγία 2004/83 σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ, επικουρική προστασία δικαιούνται τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη, δηλαδή θανατική ποινή ή εκτέλεση, βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση στη χώρα καταγωγής τους ή επίκειται σοβαρή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω βίας ασκούμενης αδιακρίτως σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης. Ταυτόχρονα, το άρθρο 25 του εν λόγω ΠΔ, προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας σε περίπτωση που υφίστανται σοβαρή ανθρωπιστικοί λόγοι και η χώρα καταγωγής αδυνατεί να παραχωρήσει διαβατήριο.
Δεδομένης της ύπαρξης εκατοντάδων Αφγανών στη χώρα μας, κυρίως στην Πάτρα, οι οποίοι δεν δικαιούνται τη χορήγηση της προσφυγικής ιδιότητας καθώς δεν εμπίπτουν στον αυστηρό ορισμό της Συνθήκης της Γενεύης, αλλά δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν στη χώρα καταγωγής τους για λόγους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 15 του ΠΔ 96/2008,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Σκοπεύει να παραχωρήσει το καθεστώς της επικουρικής προστασίας στους αλλοδαπούς κυρίως Αφγανικής καταγωγής που έχουν κατακλύσει την Πάτρα;
- Δεδομένου ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί που δικαιούνται το καθεστώς επικουρικής προστασίας στη χώρα μας, θέλουν να μεταβούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κυρίως λόγω οικογενειακών δεσμών, θεωρείτε ότι οι «σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι» του άρθρου 25 του ΠΔ. 96/2008, για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων περιλαμβάνουν και την ανάγκη οικογενειακής επανένωσης;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης