Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

Αρνητική η θέση του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη νέα χάραξη στην Ε.Ο. Πατρών-Πύργου
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Δε φαίνεται να αξιολογούνται θετικά οι προτάσεις των Δημάρχων της Δυτικής Αχαΐας για αλλαγή χάραξης της νέας Ε.Ο. Πατρών-Πύργου στο τμήμα που σήμερα διέρχεται μέσα από οικισμούς.
Αυτό προκύπτει από απάντηση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλου σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Νίκου Τσούκαλη.
Στην απάντησή του ο κ. Ξανθόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η διέλευση της εναλλακτικής λύσης από τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο «Τσουκαλέϊκα» θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στις υπάρχουσες αρχαιότητες, με πιθανό αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα υλοποίησης του έργου.


Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

«Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων Υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε για τα εξής: Α. Στο σχεδιασμό του αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Πάτρα-Πύργος, από χ.θ. 0+00 έως χ.θ.7+500 , αξιοποιείται ο υφιστάμενος διάδρομος της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.), τόσο για τη λύση οδοποιίας που θα εφαρμοσθεί όσο και από τις εναλλακτικές λύσεις που μελετήθηκαν, με δεδομένη (α) τη μορφολογία της περιοχής και (β) τη σύνδεση με τον ήδη κατασκευασμένο αυτοκινητόδρομο της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας. Το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου αναπτύσσεται στη στενή πεδινή περιοχή που ορίζεται από τον ορεινό όγκο στο Βορρά και στο νοτιά από τη θάλασσα, όπου έχουν αναπτυχθεί οι διάφοροι οικισμοί. Στο τμήμα χ.θ. 5+445 έως χ.ι. 6+285, στα πλαίσια της διερεύνησης του αυτοκινητοδρόμου, εξετάσθηκε η εναλλακτική, μη επιλέξιμη, λύση της απομάκρυνσής του από την υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. Η διέλευση της εναλλακτικής λύσης, από τον κηρυγμένο Αρχαιολογικό χώρο «Τσουκαλέϊκα», θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στις υπάρχουσες αρχαιότητες, με πιθανό αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Στην αξιολόγηση των λύσεων ελήφθησαν επίσης υπόψη οι γεωλογικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή του έργου (εκτεταμένες μάργες ιδιαίτερης χαμηλής συνεκτικότητας) με επισφάλειες τόσο στο έργο, όσο και στις παράπλευρες οδούς. Β. Η εκπόνηση της μελέτης του αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου, έγινε λαμβάνοντας υπόψη το προγραμματισμό του ΟΣΕ όσον αφορά στη βελτίωση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Πατρών-Πύργου. Τα σχέδια της μελέτης της χάραξης του Νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου μετά την έγκρισή τους, διαβιβάστηκαν αρμοδίως στην Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι ο ΟΣΕ προγραμματίζει να αναθέσει τη μελέτη νέας χάραξης για τη σιδηροδρομική γραμμή Πατρών-Πύργου-Τσακώνας-(Καλαμάτας). Επομένως, η μελέτη της νέας χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής που πρόκειται να ανατεθεί θα πρέπει να λάβει υπόψη της την εγκεκριμένη χάραξη του αυτοκινητοδρόμου».