Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το απαράδεκτο δουλοκτητικό καθεστώς που επικρατεί στα εργοτάξια του εθνικού εργολάβου της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ που κατασκευάζει τα έργα Διακονιάρη, Πείρου-Παραπείρου και των παραγλαύκειων οδών, θα πρέπει εδώ και τώρα να τερματιστεί.

Η μη καταβολή στους εργαζόμενους των δεδουλευμένων που ουσιαστικά αποτελεί υπεξαίρεση, δεν μπορεί να συμβαίνει όταν η χρηματοδότηση τουλάχιστον για τα έργα του Γλαύκου και του Διακονιάρη γίνεται κανονικά.

Η Μηχανική για το έργο του Γλαύκου από 14.3.2008 έως 10.6.2008 έχει εισπράξει 3.907.619 € και για το έργο του Διακονιάρη από 25.1.2008 έως 2.7.2008 6.023.698 €. Γίνεται φανερό ότι ενώ η χρηματοδότηση είναι κανονική, η εταιρία έχει την αποκλειστική ευθύνη τόσο για την επιβράδυνση της εκτέλεσης των έργων όσο και για την καθυστέρηση στην αποπληρωμή των εργατών

Κατόπιν αυτών καλούμε την κυβέρνηση να παρέμβει γιατί δεν είναι δυνατόν σε δημόσια έργα να μην πληρώνονται οι εργαζόμενοι και το κράτος να σφυρίζει αδιάφορα.

Καλούμε επίσης τους φορείς και τις υπηρεσίες της περιοχής (Εργατικό Κέντρο, ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας κλπ.), αλλά και τον Εισαγγελέα να παρέμβουν ώστε να συμμορφωθεί η Εταιρία με τις υποχρεώσεις της και να σταματήσει να κερδοσκοπεί και να εκβιάζει για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών της σχεδίων.