Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008

Ύποπτες επιλογές προϊσταμένων και διευθυντών στο νοσοκομείο του Ρίου
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Τις επιλογές πρoϊσταμένων και Διευθυντών στις οργανικές μονάδες του ΠΓΝ Πατρών φέρνει με ερώτησή του στη βουλή ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Νίκος Τσούκαλης. Ο κ Τσούκαλης ερωτά τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ποιους λόγους 13 μόλις μέρες πριν την εφαρμογή του Ν.3528/07 που καθιέρωσε τη μοριοδότηση, η Διοίκηση του Νοσοκομείου προχώρησε στις εν λόγω επιλογές, οι τοποθετήσεις των οποίων δεν έχουν γίνει ακόμα μέχρι σήμερα και τα τμήματα παραμένουν χωρίς προϊσταμένους.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


«Εσπευσμένα», στις 18 Δεκεμβρίου 2007, 13 μόλις ημέρες πριν την εφαρμογή του νόμου 3528/2007, έγινε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Π.Γ.Ν. Πατρών) η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων ενώ θα έπρεπε να είχε δρομολογηθεί 4 χρόνια πριν. Σύμφωνα με το υπ. Αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/οικ4084/15-2-2007 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όσες υπηρεσίες δεν είχαν προβεί στην επιλογή προϊστάμενων οργανικών μονάδων με τις διατάξεις του Νόμου 3260/2005 όφειλαν να το κάνουν άμεσα, κάτι το οποίο έγινε στο Π.Γ.Ν. Πατρών μετά από 10 ολόκληρους μήνες.
Επιπλέον, ο Νόμος 3260/2004 καθώς και ο Νέος Νόμος 3528/2007 προβλέπουν ότι «Αν κενωθεί θέση προϊστάμενου Διεύθυνσης, τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου πριν τη λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα, το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της θητείας. Η επιλογή προϊστάμενων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται μέσα σε ένα μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν». Στο ΠΓΝ Πατρών ουδέποτε προκηρύχθηκαν οι θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν.
Στο Π.Γ.Ν.Πατρών όχι μόνο ΔΕΝ έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες, αλλά έχουν ανατεθεί από το Διοικητή καθήκοντα Προϊστάμενων και Διευθυντών και Τομεαρχών Νοσηλευτικών τμημάτων σε διάφορους υπαλλήλους με ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός

Για ποιο λόγο καταστρατηγείται το σχετικό Νομικό Πλαίσιο για την επιλογή προϊστάμενων και Διευθυντών στο ΠΓΝ Πατρών;
Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η 18η Δεκεμβρίου 2007 ως ημέρα για τη διενέργεια της επιλογής προϊστάμενων και Διευθυντών στο ΠΓΝ Πατρών, 13 μόλις ημέρες πριν την εφαρμογή του Νέου 3528/2007 Νόμου που μοριοδοτεί τους υπαλλήλους, 10 ολόκληρους μήνες μετά το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 3 χρόνια μετά τη νόμιμη ημερομηνία διεξαγωγής της επιλογής προϊστάμενων και Διευθυντών στο ΠΓΝ Πατρών;
Για ποιους λόγους δεν έγινε άμεσα, μετά την επιλογή η τοποθέτηση των προϊστάμενων αλλά καθυστέρησε και ακόμα τα τμήματα είναι χωρίς προϊστάμενους
Με ποια κριτήρια έχει αναθέσει ο Διοικητής καθήκοντα προϊστάμενων σε διάφορους υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Προϊστάμενοι, Τομεάρχες, Διευθύντρια) αφού τα άτομα που έχουν επιλεγεί δεν υπερτερούν ούτε σε προϋπηρεσία ούτε σε τυπικά προσόντα έναντι άλλων; Δοθέντος ότι υπάλληλοι του Νοσοκομείου έχουν προσφύγει δικαστικά, πώς πρόκειται να αντιμετωπιστεί η Διοικητική κρίση στη Νοσηλευτική Υπηρεσία;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης