Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008


Ερώτηση Τσούκαλη για την ELBISCO

Στη βουλή φέρνει το θέμα της ELBISCO ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης με ερώτηση που κατέθεσε προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Απασχόλησης. Ο κ. Τσούκαλης ερωτά εάν η εταιρία έχει υποβάλει αίτημα για ένταξη στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του υπουργείου και πως στα πλαίσια της χρηματοδότησης θα διασφαλιστεί η λειτουργία της παραγωγικής μονάδας στο Δρέπανο Αχαΐας.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Σύμφωνα με πληροφορίες η βιομηχανία «ELBISCO» έχει καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρηματικό σχέδιο προκειμένου να ενταχθεί σε αναπτυξιακό πρόγραμμα χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτό η παραγωγική μονάδα του Δρεπάνου Αχαΐας.
Η πληροφορία αυτή έχει προκαλέσει αναταραχή και εύλογες απορίες τόσο στους εργαζόμενους της μονάδας του Δρεπάνου όσο και σε όλους τους φορείς της Αχαΐας.
Όπως είναι γνωστό, ολόκληρη η Αχαΐα αλλά και οι εργαζόμενοι του εργοστασίου βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε συνεχείς κινητοποιήσεις προκειμένου να μην υλοποιηθούν τα επιχειρηματικά σχέδια της βιομηχανίας για την διακοπή λειτουργίας της μονάδας του Δρεπάνου. Εάν δε είναι βάσιμες οι πληροφορίες για ένταξη του συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου σε αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουργείου, ανακύπτουν, όπως είναι κατανοητό σοβαρές πολιτικές ευθύνες.

Επειδή είναι αναγκαία η άμεση διασαφήνιση των πιο πάνω πληροφοριών
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί
1] Είναι βάσιμη η πληροφορία για αίτημα ένταξης της «ELBISCO A.E.» σε αναπτυξιακό πρόγραμμα του υπουργείου σας;
2] Αν ναι τι σκοπεύετε, στα πλαίσια της χρηματοδότησης, να κάνετε προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία της παραγωγικής μονάδας του Δρεπάνου Αχαΐας;


Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης