Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Απαγόρευση έκδοσης διαβατηρίου σε ανυπότακτους ή λιποτάκτες εσωτερικού

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΛΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του νόμου περί στρατολογίας, (Ν.3421/2005), απαγορεύεται η έκδοση διαβατηρίου στους ανυπότακτους ή λιποτάκτες, με μόνη εξαίρεση του ανυπότακτους εξωτερικού που διαμένουν σε χώρα του εξωτερικού. Παράλληλα όμως από το 2002 λόγω της άρσης της κατάστασης της γενικής επιστράτευσης, που έλαβε χώρα με το Προεδρικό Διάταγμα 371/13-12-02, μειώθηκε η βαρύτητα της πράξης της ανυποταξίας, με τη μεταβολή του χαρακτήρα της από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Δεδομένων των ανωτέρω καθώς και ότι η απαγόρευση έκδοσης διαβατηρίου τυγχάνει αμιγώς διοικητική κύρωση, η επιβολή της οποίας πριν την έκδοση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης, παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας και εν πάση περιπτώσει συνιστά δυσανάλογο μέτρο, με βάση την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας ως προς την υπέρμετρη δέσμευση της προσωπικής ελευθερίας σε σχέση με τον επιδιωκόμενο νόμιμο σκοπό,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,

Προτίθεστε να τροποποιήσετε την ισχύουσα νομοθεσία κατά τρόπο ώστε να αρθεί ο απόλυτος χαρακτήρας της απαγόρευσης έκδοσης διαβατηρίων για τους ανυπότακτους ή λιποτάκτες εσωτερικού;

Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευ­τές κ. κ. Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα τις διοικητικές κυρώσεις ανυπότακτων και λιποτακτών, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ' όψιν μου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ. με. βάση το άρθρο 54 του Ν.3421/2005. στους τελούντες σε ανυποταξία ή λιποταξία απαγορεύεται:

(Ι) Η αποδημία σε χώρα του εξωτερικού ή η ναυτολόγηση σε πλοία γραμμής εξωτε­ρικού.
(2) Η χορήγηση ή θεώρηση διαβατηρίου, με εξαίρεση τους ανυπότακτους εξωτερι­κού.

Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων δεν απαιτείται η προηγούμενη καταδίκη του ανυπότακτου ή του λιποτάκτη από το αρμόδιο στρατιωτικό δικαστήριο, οι δε α­παγορεύσεις ισχύουν για τους ανυπότακτους εσωτερικού και τους λιποτάκτες (στο εσωτερικό ή το εξωτερικό).

Κάθε διάταξη με την οποία επιβάλλονται κυρώσεις σε ανυπότακτους ή λιποτάκτες στοχεύει και συντελεί στον περιορισμό του αριθμού τους. Η ενδεχόμενη κατάργηση της ισχύουσας απαγόρευσης χορήγησης ή θεώρησης διαβατηρίου για τους ανυπότακτους εσωτερικού ή τους λιποτάκτες θα συντελούσε στο ακριβώς αντίθετο και μη επιθυμητό αποτέλεσμα της αύξησης του ήδη υψηλού αριθμού τους.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΘΕΜΑ : Απαγόρευση έκδοσης διαβατηρίων σε ανυπότακτους ή λιποτάκτης εσωτερικού. ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΉΣΗ 10108/ 13-05-2010.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ, κ, Φ ΚΟΥΒΕΛΗΣ και Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ και μας διαβίβασε το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το 78400/31057 από 03-06-2010 έγγραφό του, σε ότι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι η απόφαση της μη χορήγησης διαβατηρίων σε ανυπότακτους ή λιποτάκτες του εσωτερικού λαμβάνεται πάντα εφ όσον σε βάρος των εν λόγω ατόμων υφίσταται το διοικητικό μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από ιη χώρα, το οποίο επιβάλλεται-ζητείται από τις αρμόδιες στρατιωτικές Αρχές, στην αρμοδιότηττα των οποίων είναι επίσης η άρση του ή μη.

Η υλοποίηση της νομοθεσίας περί στρατολογίας (ν. 3421/2005) και η τροποποίηση ή μη αυτής εμπίπτει, κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα του συνερωτώμενου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΠΑΣ