Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Υπάρχει μελέτη αναδάσωσης της Στροφυλιάς;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Τη μελέτη αναδάσωσης της Στροφυλιάς ζητά με ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς την υπουργό Περιβάλλοντος κ. Μπιρμπίλη, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.

Η μελέτη, σύμφωνα με απάντηση του Δασάρχη Πατρών σε προηγούμενη αναφορά του κ. Τσούκαλη, έχει συνταχθεί από το δασαρχείο Πατρών και προβλέπει αναδάσωση της καμένης έκτασης με δενδρύλλια κουκουναριάς. Παρότι ο βουλευτής, με αίτησή του προς το Δασαρχείο, ζήτησε αντίγραφο της μελέτης (από τις 3-12-09) μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμιά απάντηση.

Ο κ. Τσούκαλης ερωτά την αρμόδια υπουργό αν όντως υπάρχει η αναφερόμενη μελέτη και εάν έχει τεθεί υπόψη του Φορέα Διαχείρισης, ενώ ζητά να του κατατεθεί αντίγραφο της μελέτης. Να σημειωθεί ότι με αιτήσεις τους προς το Δασαρχείο Πατρών έχουν ζητήσει την ίδια μελέτη τόσο το WWF (από τις 5-11-09) όσο και η ΟΙΚΙΠΑ (από τις 30-10-09) και δεν έχουν λάβει καμία απάντηση.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Με αναφορά μου (28/5-11-09) κατέθεσα επιστολή της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας με την οποία, η απομάκρυνση των καμένων δέντρων από τμήμα του δάσους Στροφυλιάς έγινε με ανορθόδοξο τρόπο, από τους κατοίκους της περιοχής στους οποίους το δασαρχείο Πατρών παραχώρησε ειδική άδεια.
Με την υπ αριθμ. 98Β/27-11-09 απάντησή σας, μου επισυνάψατε το από 10-11-09 έγγραφο του δασαρχείου Πατρών (αριθμ. Πρωτ. 62717/16972) σύμφωνα με το οποίο για την αποκατάσταση της καμένης έκτασης του δάσους «έχει συνταθεί από το δασαρχείο Πατρών, μελέτη αναδάσωσης με κουκουναριά της καμένης έκτασης»
Με αίτησή μου προς το δασαρχείο Πατρών από τις 3-12-09 (αριθμ. Πρωτ. 68056/18198) ζήτησα αντίγραφο της μελέτης για την άσκηση του κοινοβουλευτικού μου έργου.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει την παραπάνω μελέτη
Ερωτάται η κ. υπουργός
1. Υπάρχει η αναφερόμενη μελέτη για την αναδάσωση της καμένης έκτασης της Στροφυλιάς και από ποιόν έχει συνταχθεί;

2. Έχει τεθεί η ανωτέρω μελέτη υπόψη του Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου-Στροφυλιάς και ποιά είναι η τοποθέτησή του;


ΖΗΤΩ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ
Αντίγραφο της ανωτέρω μελέτης

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


Θέμα : «Μελέτη αναδάσωσης δάσους Στροφυλιάς Αχαΐας».
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3992/132/11-1-2010 Ερώτηση και ΑΚΕ.

Απαντώντας στην Ερώτηση και ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 3992/132/11-1-2010 που
κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη, και όπως μας ενημέρωσαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε ότι η αναφερόμενη στην Ερώτηση μελέτη έχει συνταχθεί από το Δασαρχείο Πατρών , έχει σταλεί για έγκριση στη Δ/νση Δασών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφού εγκριθεί, θα τεθεί υπόψη του Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου -Στροφυλιάς.
Συνημμένα καταθέτουμε τα παρακάτω έγγραφα:
α) το με α. π. 54/22.1.2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναδασώσεων και Ο.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π.

β) το με α. π. 290/21.1.2010 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, Δυτικής Ελλάδος με τα συνημμένα του.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Φ.ΓΙ
Δ/ΝΣΗΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ Τηλέφωνο : 210 21 24547 Αμαλιάδος 17 -

ΘΕΜΑ: Η 3922/132/11-1-2010 Ερώτηση και ΑΚΕ, από τη Βουλή των Ελλήνων
ΣΧΕΤ : Το 654Β/13-1- -2010 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων, για θέματα που αφορούν τη Δ/νσή μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως μας έχει ενημερώσει η αρμόδια Δ/νση Δασών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, από τη Δ/νση Δασών Ν. Αχαΐας της έχει σταλεί για έγκριση μελέτη αναδάσωσης, για τις καμένες εκτάσεις του δάσους Στροφυλιάς , που συντάχθηκε από το Δασαρχείο Πατρών.Η μελέτη αφού ελεγχθεί,, θεωρηθεί και εγκριθεί θα επιστραφεί στο Δασαρχείο για υλοποίηση.

Συνημμένα σας διαβιβάσουμε και το έγγραφο της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Σ. ΣΑΓΡΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:


ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: «Η υπ' αριθμ.3992/132/11-1-10 Ερώτηση και ΑΚΕ»
Σχετ: Το υπ' σριθμ. 654/β/42/13-1-10 έγγραφό σας

Απαντώντας στην ανωτέρω ερώτηση και ΑΚΕ του βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη, σχετικά με την μελέτη αναδάσωσης δάσους Στροφυλιάς, σας γνωρίζουμε ότι:
Η αναφερόμενη μελέτη υπάρχει, έχει συνταχθεί από το Δασαρχείο Πατρών και αναμένεται η Θεώρηση - έγκριση της από την Δ/νση Δασών Περιφέρειας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα που σας αποστέλλουμε.

Μετά την έγκριση η μελέτη θα τεθεί υπόψη του Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου - Στροφυλιάς.

1) Το υπ' αριθμ. 6442/643/20-1-10 έγγραφο του Δασαρχείου Πατρών
2)Το υπ' αριθμ. 148/20-1-10 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας

Ο Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Αποστολόπουλος