Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Να αποδοθούν τα οφειλόμενα του υπουργείου πολιτισμού στους Δήμους Πατρέων και Καλαβρύτων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Τις «οφειλές» του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού προς το Δήμο Πατρέων για την αξιοποίηση του έλους της Αγυιάς και προς τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότητας Ζωής (Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ.) Καλαβρύτων, για την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Κέντρου, θέτει με ερωτήσεις του προς τον υπουργό κ. Γερουλάνο, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.

Παραθέτουμε τα κείμενα των δύο ερωτήσεων

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η


Προς τoν κ. Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση του έλους της Αγυιάς»

Η αξιοποίηση του υγροτοπικού συστήματος του έλους της Αγυιάς στην Πάτρα και η μετατροπή του σε ένα σύγχρονο παραθαλάσσιο οικολογικό πάρκο, αποτέλεσε και αποτελεί επίμονο αίτημα των οικολογικών οργανώσεων και των κατοίκων αλλά και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδίου προκηρύχθηκε η εκπόνηση μελέτης ύψους 800.000 € και η χρηματοδότηση τόσο της μελέτης όσο και των έργων, εντάχθηκαν στα έργα της πολιτιστικής πρωτεύουσας.

Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις ότι όσα έργα είχαν ενταχθεί στην πολιτιστική θα χρηματοδοτηθούν και δεν θα χαθεί ούτε ένα €, δεν έχουν σταλεί χρήματα και ο δήμος αδυνατεί να εξωφλήσει τους μελετητές, ενώ δεν μπορεί να προχωρήσει στην προκήρυξη των έργων.

o Επειδή η Πάτρα στερείται χώρων άθλησης και αναψυχής και η αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου μαζί με το παρακείμενο κάμπινγκ του ΕΟΤ θα έδινε ανάσα ζωής στην πόλη,

o Επειδή στο χώρο του έλους παρατηρούνται τελευταία αποσπασματικές παρεμβάσεις για την αξιοποίησή του,

Ερωτάται κ. Υπουργός:

1. Ισχύουν οι δεσμεύσεις του Υπουργείου για υλοποίηση του έργου από τις πιστώσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας;

2. Που οφείλεται η καθυστέρηση στην αποστολή των κονδυλίων;

3. Πότε θα σταλούν τα οφειλόμενα στην πόλη κονδύλια για την ολοκλήρωση των μελετών και την προκήρυξη των έργων;

O ερωτών Βουλευτής


Νίκος ΤσούκαληςΕρώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα: Οφειλές του ΥΠΠΟ προς την Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ Καλαβρύτων


Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις μου προς την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, σχετικά με τις οφειλές του προς την Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ Καλαβρύτων, δεν έλαβα καμία απάντηση. Επανακαταθέτω την ερώτησή μου και παρακαλώ να έχω την απάντησή σας.
Στις 19/05/1997 υπογράφτηκε δεκαετής Προγραμματική Σύμβαση, στα πλαίσια του Ε.Π.Δ.Π., μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Καλαβρύτων και Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότητας Ζωής (Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ.) Καλαβρύτων για την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Κέντρου. Το Μουσικό Κέντρο Καλαβρύτων ιδρύθηκε το 1998 και μεταξύ της πλούσιας δράσης του δεσπόζει η διοργάνωση του Διεθνούς Σεμιναρίου Πνευστών Οργάνων (χάλκινα & ξύλινα πνευστά), που πραγματοποιείται για 11η συνεχή χρονιά.
Η Δημοτική Επιχείρηση, παρ’ όλα τα οικονομικά προβλήματα με σωστή διαχείριση της χρηματοδότησης, κατάφερε να αντεπεξέλθει στους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης και να παρουσιάσει ένα αξιόλογο πολιτιστικό έργο στην ιστορική και μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του ΥΠ.ΠΟ. βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης ήταν 29.347,03 € (10.000.000 δρχ.) ετησίως και από το έτος 2003 αναπροσαρμόστηκαν στο ποσό των 44.020,00 €. Συνολικά, η μέχρι σήμερα οφειλή του ΥΠ.ΠΟ. προς το Μουσικό Κέντρο Καλαβρύτων ανέρχεται στο ποσό των 122.060,00 € (34.020,00 € από το έτος 2003, 44.020,00 € από το έτος 2004, και 44.020,00 € από το έτος 2006, ενώ για το έτος 2005 καταβλήθηκε στην Επιχείρηση το ποσό των 44.020,00 € της ετήσιας υποχρέωσης).
Λόγω της μη καταβολής των συμβατικών υποχρεώσεων του Υπουργείου σας, η Δημοτική Επιχείρηση αναγκάστηκε να δανειστεί από την Εθνική Τράπεζα, για να μπορέσει να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του Μουσικού Κέντρου και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος.
Επειδή η παράταση της οικονομικής εκκρεμότητας καθώς επίσης και η μη, μέχρι σήμερα παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση λειτουργίας του Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός πότε προτίθεται:

α) να εξοφλήσει την πιο πάνω οφειλή προς την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότητας Ζωής (Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ.) Καλαβρύτων και
β) να ανανεώσει την Προγραμματική Σύμβαση για τα επόμενα δέκα έτη ούτως ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πλούσια δραστηριότητα του Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων.

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης