Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Ξεπουλάνε τις αλυκές του Μεσολογγίου

Ανεκτίμητης αξίας φυσικοί εθνικοί πόροι σε ιδιώτες.ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Την επιχειρούμενη πώληση της εταιρίας «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ» στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται η μεγαλύτερη αλυκή της χώρας μας, η αλυκή του Μεσολογγίου, φέρνουν με ερώτησή τους στη βουλή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και Σοφία Ανδριοπούλου.

Όπως αναφέρουν οι δύο βουλευτές η επιχειρούμενη πώληση θέτει σε σοβαρότατο κίνδυνο την ορθολογική διαχείριση ουσιαστικά ενός βιοτόπου από ιδιώτες, οι οποίοι προσβλέπουν πρωτίστως στο κέρδος. Όπως είναι γνωστό η αλυκή Μεσολογγίου μπορεί να χαρακτηριστεί σαν υγροβιότοπος ιδιαίτερης οικολογικής σπουδαιότητας αφού στα 226 είδη πουλιών της ευρύτερης περιοχής, φιλοξενούνται εδώ τα 164, δηλαδή τα 2/5 περίπου είδη της ελληνικής ορνιθοπανίδας.

Η πώληση των αλυκών συναντά την καθολική αντίδραση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Μεσολογγίου, οικολογικών οργανώσεων αλλά και των εταιρειών επεξεργασίας άλατος που καταγγέλλουν προσπάθεια δημιουργίας μονοπωλιακών συνθηκών σε βάρος του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, η Διυπουργική Επιτροπή αποκρατικοποιήσεων, αποφάσισε μεταξύ άλλων να πουλήσει το ποσοστό (55%) που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε» η οποία παράγει και εκμεταλλεύεται το ελληνικό αλάτι. Η επιχειρούμενη εκ μέρους της κυβέρνησης πώληση της εν λόγω εταιρείας, συναντά την αντίδραση τόσο εταιρειών επεξεργασίας άλατος, όσο και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και οικολογικών οργανώσεων.

Οι αλυκές και κύρια η μεγαλύτερη και σημαντικότερη εξ αυτών αλυκή του Μεσολογγίου, βρίσκονται εντός προστατευόμενων από τη συνθήκη RAMSAR υγροτόπων και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του ευρύτερου οικοσυστήματος, φιλοξενώντας μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών. Η αλυκή Μεσολογγίου μπορεί να χαρακτηριστεί σαν υγροβιότοπος ιδιαίτερης οικολογικής σπουδαιότητας αφού στα 226 είδη πουλιών της ευρύτερης περιοχής, φιλοξενούνται εδώ τα 164, δηλαδή τα 2/5 περίπου είδη της ελληνικής ορνιθοπανίδας. Πολλά από τα φιλοξενούμενα εδώ είδη είναι σπάνια, που σε παγκόσμια κλίμακα απειλούνται ή κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Για 30 απ’ αυτά που συχνάζουν ή αναπαράγονται στους χώρους της αλυκής (μέλη του κόκκινου βιβλίου –Red Data- της διεθνούς ένωσης για την προστασία των φυσικών πόρων – IUCN) οι αλυκές Μεσολογγίου αποκτούν μια ιδιαιτερότητα διεθνούς σημασίας.

Η μέχρι σήμερα λειτουργία των Αλυκών Μεσολογγίου συνδύαζε την προστασία του οικοσυστήματος με την παραγωγική διαδικασία μετέχοντας στην κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση του τόπου. Η υπό κρατικό έλεγχο εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ» είχε πάρει μέρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την οικολογική αναβάθμιση των αλυκών ενώ με συγκεκριμένες δράσεις (δημιουργία νησίδων φωλεοποίησης, κατασκευή παρατηρητηρίων, περιφρούριση της απαγόρευσης κυνηγιού κλπ) είχε συμβάλει στην προστασία της ορνιθοπανίδας. Η επιχειρούμενη πώληση θέτει σε σοβαρότατο κίνδυνο την ορθολογική διαχείριση ουσιαστικά ενός βιοτόπου από ιδιώτες, οι οποίοι προσβλέπουν πρωτίστως στο κέρδος.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μεσολογγίου και μέλος του Δ.Σ της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε» ανέφερε πως κάθε σκέψη της κυβέρνησης για πώληση των αλυκών, θα βρει απέναντί της σύσσωμη την τοπική κοινωνία δεδομένου ότι αυτές αποτελούν περιουσία του Ελληνικού λαού.

Επίσης σύμφωνα με υπόμνημα πέντε εταιρειών επεξεργασίας άλατος (που έχει σταλεί και στο υπουργείο Οικονομίας από τις 2-4-09) εκφράζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μονοπωλίου από συγκεκριμένη εταιρία άλατος που κατέχει ήδη το 25% των «Ελληνικών Αλυκών» σε περίπτωση που αυτή αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας. Στο ίδιο υπόμνημα αναφέρεται πως η παραχώρηση της εκμετάλλευσης Εθνικού Πόρου και μάλιστα στρατηγικής σημασίας είναι ενέργεια ανεπίτρεπτη και κατά των κανόνων του ανταγωνισμού. Παράλληλα εκφράζονται φόβοι πως η ενδεχόμενη πώληση, η οποία θα αποφέρει ψιχία ως έσοδα, θα προξενήσει τεράστια ζημιά στις εν λόγω εταιρείες οι οποίες απασχολούν παραπάνω από 250 εργαζόμενους και καλύπτουν το 60-70% του αλατιού που διακινείται στη χώρα.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:

Είναι εν τέλει στις προθέσεις σας η πώληση του ποσοστού που κατέχει το ελληνικό δημόσιο της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε»

Πως θα διασφαλίσετε την προστασία των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος των αλυκών οι οποίες αποτελούν τμήματα προστατευόμενων βιοτόπων όπως η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού;


Πως θα διασφαλιστεί η μη δημιουργία μονοπωλίου και η εφαρμογή των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού από την παραπάνω πώληση;

Ο ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης
Σοφία Ανδριοπούλου