Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ


Ερώτηση του Νίκου Τσούκαλη

Προς τον κ. Υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμωνΣύμφωνα με επιστολή του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε γεωργικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις που βρίσκονται γύρω απ’ τη λίμνη Λυσιμαχία. Συγκεκριμένα η στάθμη των νερών της λίμνης έχει υπερβεί το επιτρεπτό όριο, με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν κατακλυστεί από τα νερά της και οι αγρότες της περιοχής – ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου – να βρίσκονται σε απόγνωση.

Το εν λόγω φαινόμενο είναι αποτέλεσμα της κακής συντήρησης της τάφρου ΔΙΜΗΚΟΣ, μέσω της οποίας γίνεται η παροχέτευση των νερών της λίμνης στη μη αρδευτική περίοδο. Στο έργο της ενωτικής τάφρου πέρα από τη μη λειτουργία των θυροφραγμάτων υπάρχει και παρακαμπτήρια τάφρος, η οποία κατασκευάστηκε στο παρελθόν χωρίς σχεδιασμό, με αποτέλεσμα τα νερά να οδηγούνται άσκοπα και χωρίς κανέναν έλεγχο προς τη Λυσιμαχία, ανεβάζοντας τη στάθμη της στο ανώτατο όριο.

Για την ρύθμιση της στάθμης της λίμνης Λυσιμαχίας χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια η σήραγγα Λυσιμαχίας, η οποία παροχετεύει τις πλημμυρικές παροχές στις αρδευτικές διώρυγες ΔΧΧ και ΔΧΧVIII. Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο διώρυγες παρουσιάζουν βλάβες, οι οποίες επιδεινώνονται με τη μη συμβατή χρήση τους (αποχέτευση και όχι άρδευση).

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή το πρόβλημα κρίνεται σοβαρό και κατεπείγον, Ερωτάται ο κ. υπουργός:

Τι προτίθεστε να πράξετε για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος παροχέτευσης των νερών της Λυσιμαχίας, ώστε να μην κατακλύζονται από τα νερά της, οι παρακείμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης